MENU
 
 
 
 
 


Dzisiaj jest: 26.01.2015
Aktualności
Kanał RSS

Stowarzyszenie Górali Czarnoborskich, Kapela „Janicki” i uczniowie GZSz-P w Czarnym Borze zapraszają na Góralskie Jasełka. Szczegóły na plakacie.

Centrum Kultury w Czarnym Borze zaprasza na uroczysty Koncert Noworoczny w wykonaniu Zespołu Muzycznego „KLIF”. W programie muzyka z lat 20 i 30-tych, utwory muzyki klasycznej, a także muzyka filmowa. Koncert odbędzie się o godz. 18.00 w dniu 31.01.2015 r. (sobota) w Sali Widowiskowej Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Czarnym Borze przy ul. Sportowej 43. Bilety do nabycia w siedzibie Centrum w cenie 10 zł. Ilość miejsc organiczona.

ZSZOZ Diagnostyk zaprasza Panie w wieku 50-69 lat na bezpłatne badanie mammograficzne. Mammobus zostanie podstawiony w dniu 3 lutego 2015 roku (wtorek) przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. XXX-lecia PRL 19 w Czarnym Borze. Rejestracja telefoniczna możliwa jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00 pod numerami telefonów: (68) 452-77-96, (68) 452-77-17, 605-596-655 lub 605-598-077.

Drogie Babcie i Drodzy Dziadkowie z okazji przypadającego 21 i 22 stycznia
Waszego Święta przyjmijcie serdeczne życzenia zdrowych i długich lat życia.
Niech Wasze doświadczenie, wiedza i rola strażników domowego ogniska
cieszy się uznaniem wśród dzieci i wnucząt,
a wzajemne relacje będą źródłem zgody i wzajemnego zrozumienia.

                                                         Adam Górecki, wójt gminy

W dniach 17-18 stycznia 2015r. w Dusznikach Zdroju rozegrano pierwsze zawody w ramach Narodowego Programu Rozwoju Biathlonu pn. „Celuj w Igrzyska”, które zostały objęte honorowym patronatem Ministra Sportu i Turystyki. Pierwszą rozegraną konkurencją był bieg sprinterski. Zawody rozegrano w 9 kategoriach wiekowych, ale do generalnej klasyfikacji zalicza się jedynie kategorie: młodzik młodszy, młodzik oraz junior młodszy. W zawodach łącznie wystartowało 158 zawodników i zawodniczek z 17 klubów. W pierwszym dniu zawodów wśród juniorów na II miejscu podium stanął Mateusz Janik, Bartłomiej Filip zajął IV miejsce. W kategorii juniorów młodszych Karol Turek był drugi. W kategorii młodzików całe podium zajęli zawodnicy z UKN Melafir Czarny Bór. Zwycięzcą okazali się Wojciech Filip ex aequo z Krystianem Kałużnym, a na ostatnim miejscu podium stanął Wojciech Janik. Paulina Król zajęła III miejsce wśród juniorek młodszych. Młodzicy młodsi również dotrzymali kroku swoim starszym kolegom wśród chłopców zwyciężył Adrian Pyrdoł.

Wójt Gminy Czarny Bór, Pan Adam Górecki zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2014-2020 z perspektywą do 2030 r. dla 15 gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” wraz z projektem Prognozy oddziaływania na środowisko. Aglomeracja Wałbrzyska przystąpiła do opracowania „Zbiorczego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2014-2020 z perspektywą do 2030 r. dla 15 gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej",  tj.: Gminy Wałbrzych, Gminy Boguszów-Gorce, Gminy Czarny Bór, Gminy Głuszyca, Gminy Jedlina-Zdrój, Gminy Miejskiej Kamienna Góra, Gminy Wiejskiej Kamienna Góra, Gminy Lubawka, Gminy Mieroszów, Gminy Miejskiej Nowa Ruda, Gminy Wiejskiej Nowa Ruda, Gminy Stare Bogaczowice, Uzdrowiskowej Gminy Szczawno-Zdrój, Gminy Świebodzice oraz Gminy Walim.

Wójt Gminy Czarny Bór, Pan Adam Górecki zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu dokumentu pn. „Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej”. „Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej” jest dokumentem wykonawczym do przyjętej w 2012 r. „Strategii Aglomeracji Wałbrzyskiej 2013 – 2020” określającej zintegrowane działania służące rozwiązywaniu problemów społecznych, gospodarczych i środowiskowych, które mają wpływ na rozwój obszaru funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej.

Ferie już za pasem…zapraszamy do zapoznania się z ofertą jaką dla dzieci i młodzieży z gminy Czarny Bór przygotowało Centrum Kultury. Szczegóły na plakacie.

Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego we Wrocławiu uprzejmie informuje, że na stronie internetowej www.arr.gov.pl dostępne są informacje dotyczące ubiegania się o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie. Wnioski dt. zakupionego materiału siewnego w okresie od 15 lipca 2014 do 15 czerwca 2015 roku można składać od 15 stycznia do 25 czerwca 2015 roku.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sanikom informuje, że ich nowy projekt znalazł się na liście rankingowej Ministerstwa Środowiska. Tym razem lubawska spółka zamierza zrekultywować dwa zamknięte składowiska, w Lubawce i Czarnym Borze. Jeśli projekt uzyska dofinansowanie, będzie zrealizowany do końca 2015 roku, a obejmie łącznie około 7,5 ha (5 ha w Lubawce i 2,5 ha w Czarnym Borze) rekultywowanych kwater. Zostaną one obsadzone ciekawą roślinnością, powstaną tam także ścieżki przyrodnicze. Rekultywacja ma ograniczyć negatywny wpływ znajdujących się tam odpadów, w szczególności przedostanie się odcieków do wód gruntowych i emisji gazów składowiskowych do atmosfery (m.in. metanu).

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, na podstawie informacji otrzymanych z IMGW Wrocław, ostrzega przed wystąpieniem niebezpiecznych zjawisk atmosferycznych. Przewiduje się wystąpienie silnego wiatru w porywach  maksymalnie do 90 km/h w dniu 09.01.2015 r. od godz. 12.00 do 20.00.

Od 1 stycznia 2015 roku na terenie gminy Czarny Bór obowiązuje nowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych. Zachęcamy mieszkańców sołectw do zapoznania się z terminami klikając na poniżej zamieszczone informacje.
Harmonogram odbioru odpadów duża śmieciarka

Harmonogram odbioru odpadów mała śmieciarka

Harmonogram odbioru odpadów segregowanych

Do 31 stycznia 2015 roku Urząd Gminy w Czarnym Borze przyjmuje wnioski o stypendia sportowe dla zawodników, z gminy Czarny Bór, za osiągnięte wyniki sportowe we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez polski związek sportowy lub podmioty działające z jego upoważnienia. Stypendium przyznawane jest na 12 miesięcy zawodnikowi, który nie ukończył 25 roku życia na podstawie decyzji specjalnie powoływanego Zespołu ds. Stypendiów Sportowych. Szczegółowe informacje regulujące sposób i tryb przyznawania świadczenia znajdują się w załączonej Uchwale Rady Gminy oraz wniosek do pobrania.

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu do 31 stycznia br. przyjmuje wnioski o przyznanie nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe oraz osiągnięcia w działalności sportowej. Nagrody i wyróżnienia przyznawane są zawodnikom, trenerom i działaczom sportowym, którzy są członkami lub reprezentantami stowarzyszenia kultury fizycznej lub klubu sportowego, działających na terenie powiatu wałbrzyskiego. Z wnioskami o przyznanie nagród i wyróżnień mogą występować działające na terenie powiatu wałbrzyskiego stowarzyszenia kultury fizycznej, kluby sportowe lub związki sportowe. Nagrody przyznawane są w kategoriach: Najlepszy Młody Sportowiec - junior, Najlepszy Sportowiec - senior, Najlepszy Sportowiec Niepełnosprawny oraz Najlepszy Trener, wyróżnienia natomiast w kategorii Najlepszy Działacz Sportowy.

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, na podstawie informacji otrzymanych z IMGW Wrocław, ostrzega przed wystąpieniem niebezpiecznych zjawisk atmosferycznych. Przewiduje się wystąpienie w wyniku spadku temperatury powietrza do max minus 7 stopni Celsjusza oblodzenia od godz. 19.30 dnia 05.01.2015 r. do godz. 7.30 06.01.2015 r. Prosimy kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności.

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl