Czarny Bór
- gmina ludzi z pasją
data

Dzień Bibliotekarza
08.05.2017

Z okazji Dnia Bibliotekarza wszystkim pracownikom Bibliotek życzę dużo satysfakcji z wykonywanej pracy oraz wytrwałości i twórczej inwencji w propagowaniu czytelnictwa. Szczególne podziękowania składam Dyrekcji oraz wszystkim Pracownikom Biblioteki +Centrum Kultury w Czarnym Borze za pracę dla społeczności lokalnej, za upowszechnianie wiedzy i promowanie kultury. Życzę, aby Wasza działalność i zaangażowanie przekładały się na ciągle rosnącą liczbę czytelników, a drzwi biblioteki stały otworem dla wszystkich, którzy kochają literaturę.

Wójt Gminy Czarny Bór

Adam Górecki

« powrót