Czarny Bór
- gmina ludzi z pasją
data

Średniowieczny zabytek własnością Gminy Czarny Bór
08.05.2017

Po sześciu latach starań Gmina Czarny Bór przejęła od Nadleśnictwa Kamienna Góra działkę przy ulicy Zamkowej Czarnym Borze, na której znajdują się zabytkowe ruiny średniowiecznego zamku Piastów. Gmina weszła w posiadanie tego gruntu leśnego, będącego w zasobach Lasów Państwowych, poprzez zamianę na inną działkę w Grzędach Górnych, której właścicielem jest gmina. Procedura zamiany gruntów wymagała wielu uzgodnień, w tym Decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, ze względu na znajdującą się tam lokalizację zabytkowych ruin. Finalnie w dniu  26 kwietnia br. w kancelarii notarialnej odbyło się spotkanie, na którym Wójt Gminy Czarny Bór Adam Górecki wraz z Panem Dariuszem Gajdą Nadleśniczym Nadleśnictwa Kamienna Góra podpisali umowę zamiany działek.

Wieża zamkowa, której odwzorowanie znajduje się w herbie Gminy Czarny Bór, jest śladem historii naszych ziem i ma niezwykłe znaczenie dla gminy i jej mieszkańców.  Przejęcie praw własności do obiektu umożliwi włodarzom gminy podejmowanie działań związanych z rewitalizacją zabytku, w tym prowadzenie prac restauratorsko-konserwatorskich, wydatkowanie środków z budżetu gminy na ten cel, opracowanie materiałów promocyjnych, a w przyszłości udostępnienie dla zwiedzających.

« powrót