Czarny Bór
- gmina ludzi z pasją
data

Ogłoszenie o naborze
08.06.2017

Wójt Gminy Czarny Bór ogłasza nabór na stanowisko ds. administracyjnych i promocji gminy w Urzędzie Gminy Czarny Bór.

Szczegółowe informacje na temat przebiegu procesu rekrutacji oraz wykaz niezbędnych dokumentów rekrutacyjnych są zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czarny Bór.

« powrót