Czarny Bór
- gmina ludzi z pasją
data

MASZ POMYSŁ DLA SWOJEGO SOŁECTWA? – ZREALIZUJ GO!
08.08.2017

Iluminacje świąteczne w Borównie, ławki na boisku sportowym w Grzędach, nowa wiata przystankowa w Grzędach Górnych, zakup obrusów i firanek do świetlicy w Jaczkowie, modernizacja infrastruktury sportowej i  miejsc użyteczności publicznej w Witkowie… To tylko kilka przykładowych inwestycji zrealizowanych z funduszów sołeckich. We wrześniu na zebraniach wiejskich możesz zdecydować na co przeznaczyć fundusze na kolejny rok. Jeżeli masz pomysł zgłoś go już dziś i zmień wygląd swojego sołectwa.

Wnioskowane zadanie można zgłosić wypełniając formularza załączony do niniejszego tekstu i złożyć go najpóźniej w wyznaczonym dniu zebrania wiejskiego u sołtysa swojej miejscowości, lub do końca sierpnia: pocztą (decyduje data wpływu), osobiście w Urzędzie Gminy (Biuro Podawcze) albo elektronicznie na adres e-mail biuro.podawcze@czarny-bor.pl .

 

Więcej informacji można uzyskać: w siedzibie Urzędu Gminy, pod nr tel. 74 8450 139 wew. 22 lub u sołtysów sołectw.

 

formularz do pobrania

« powrót