Czarny Bór
- gmina ludzi z pasją
data

Fundusze Sołeckie na 2018 rok - mieszkańcy zdecydowali
29.09.2017

Za nami zebrania wiejskie we wszystkich sołectwach w gminie, podczas których mieszkańcy zdecydowali na co przeznaczyć środki z funduszy sołeckich na 2018 rok. Inwestycje realizowane w ramach funduszy sołeckich znacząco wpływają na wygląd sołectw oraz poprawiają komfort życia mieszkańców. Pomysł może zgłosić każdy mieszkaniec sołectwa, a później podczas zebrania wiejskiego wziąć udział w dyskusji i współdecydować o przeznaczeniu funduszu.

 

Mieszkańcy Jaczkowa zdecydowali się przeznaczyć  fundusz na  zakup kontenera magazynowego, dofinansowanie imprez i uroczystości, doposażenie jednostki OSP, doposażenie świetlicy wiejskiej oraz zakup lamp oświetleniowych. W sołectwie Grzędy planowany jest zakup traktorka-kosiarki, doposażenie świetlicy wiejskiej oraz doposażenie  jednostki OSP. Sołectwo Witków planuje przeznaczenie funduszu na organizację imprez w sołectwie, zakup stroju i sprzętu sportowego dla klubów sportowych, zagospodarowanie terenów użyteczności publicznej oraz małej architektury, doposażenie jednostki OSP i  poprawę infrastruktury sportowej na boisku. Sołectwo Borówno zdecydowało o przeznaczeniu funduszu na monitoring miejsc użyteczności publicznej, poprawę infrastruktury rekreacyjno- sportowej oraz drogowej, a także doposażenie jednostki OSP. W Grzędach Górnych fundusz zostanie przeznaczony na zagospodarowanie terenu użyteczności publicznej oraz poprawę infrastruktury (utwardzenie pętli autobusowej w Grzędach Górnych). Natomiast w Czarnym Borze ze środków funduszu wykonana zostanie kolejna część ogrodzenia cmentarza.

« powrót