Czarny Bór
- gmina ludzi z pasją
data

ROZPOCZYNAJĄ SIĘ PRACE NA ULICY GŁÓWNEJ I WESOŁEJ
04.10.2017

Długo wyczekiwany remont głównej ulicy Czarnego Boru właśnie się rozpoczyna. W dniu dzisiejszym o godzinie 11:00 przy skrzyżowaniu ulic Głównej i Wesołej miało miejsce oficjalne rozpoczęcie remontu tych dwóch ulic. W spotkaniu wzięli udział m.in. przedstawiciele władz powiatu wałbrzyskiego wicestarosta Krzysztof Kwiatkowski oraz członek zarządu powiatu Stanisław Janor, a także przedstawiciele wykonawcy tej inwestycji czyli Sudeckiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Sp. z o.o. z Jeleniej Góry.

Umowa na tę inwestycję została podpisana z wykonawcą 5 stycznia br. Do końca sierpnia trwały prace projektowe i uzgodnienia. Wszystkie te prace przebiegały zgodnie z harmonogramem, a dokumenty niezbędne do uzyskania pozwolenia o budowę zostały złożone w terminie. Całkowita wartość zadania wynosi 4 268 950 zł, z czego współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wynosi 2 660 747 zł. Pozostała kwota  1 608 203 zł pochodzić będzie z budżetu gminy Czarny Bór oraz Powiatu Wałbrzyskiego. Cała inwestycja odbywa się według procedury „zaprojektuj i wybuduj”.

 - Jest to najwyższe dofinansowania w ramach PROW 2014 – 2020 na zadanie drogowe w ramach całej aglomeracji wałbrzyskiej i jedno z najwyższych na terenie Dolnego Śląska – podkreśla wójt Adam Górecki.

- Cieszy nas bardzo, że rozpoczyna się kolejny remont drogi powiatowej. Dla  mieszkańców Czarnego Boru to bardzo istotna inwestycja ponieważ przy ulicy Głównej znajdują się wszystkie ważne gminne instytucje oraz kościół. Po zakończeniu tej inwestycji w gminie Czarny Bór do wyremontowania z dróg powiatowych pozostanie jeszcze droga w Witkowie – mówi wicestarosta Krzysztof Kwiatkowski i dodaje: - Istotny jest również fakt, że po zakończeniu remontu ulicy Głównej wyprowadzony zostanie z tej ulicy ruch ciężarowy. Najbardziej uciążliwy transport urobku z kamieniołomów w Grzędach będzie odbywał się wyłącznie przez obwodnicę.

Prace remontowe rozpoczęły się od ulicy Wesołej i obejmą 148m odcinek od mostu do skrzyżowania z ulicą Główną. Następnie prace przeniosą się na ulicę Główną. Wyremontowany zostanie 1518m odcinek drogi od skrzyżowania z ulicą Wałbrzyską (droga powiatowa 3366D) do skrzyżowania z ulicą Kamiennogórską (droga wojewódzka 367).  Zakończenie całej inwestycji planowane jest na wrzesień 2018r.

Prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość oraz przepraszamy za utrudnienia i ograniczenia związane z przebudową ulic.

« powrót