Czarny Bór
- gmina ludzi z pasją
data

LEPSZY STANDARD KOLEJNEJ DROGI
30.11.2017

Kolejna droga gminna została wyremontowana. Przebudowy doczekała się droga gminna w Witkowie – dz. nr 326. Zadanie to gmina wykonała ze środków własnych, jego koszt wyniósł 63 000,12 zł brutto, a wykonawcą remontu była firma Usługi Remontowo-Budowlane Mateusz Kapuła z Jaczkowa.  Choć wyremontowana droga to odcinek ok. 80m to cieszy fakt, ze jej standard został podniesiony z drogi gruntowej do drogi utwardzonej kostką betonową, a realizacja tego zadania jest kontynuacją remontu drogi gminnej w tej miejscowości, która również została utwardzono kostką betonową w ramach dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych otrzymanej z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (całość zadania wyniosła 194 228,46 zł brutto, z czego 163 991,05 zł brutto pochodzi ze wspomnianej dotacji).

« powrót