Czarny Bór
- gmina ludzi z pasją
data

DOFINANSOWANIE NA USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST – PRZEDŁUŻENIE TERMINU NABORU WNIOSKÓW
11.01.2018

Wójt Gminy Czarny Bór informuje o przedłużeniu terminu składania wniosków na dofinansowanie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czarny Bór w 2018 roku do dnia 22 stycznia 2018 r.

Każdy właściciel nieruchomości, zainteresowany usunięciem azbestu z terenu swojej nieruchomości winien złożyć stosowny wniosek w siedzibie Urzędu Gminy w Czarnym Borze osobiście lub pocztą (decyduje data wpływu do Urzędu).

Druk wniosku oraz szczegółowe informacje na temat programu dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czarny Bór (pod adresem http://bip.czarny-bor.pl/dokumenty/2022) lub w siedzibie Urzędu Gminy w Czarnym Borze.

 

Uwaga: Prace związane z usuwaniem azbestu realizowane będą pod warunkiem uzyskania przez gminę dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
we Wrocławiu.

« powrót