Czarny Bór
- gmina ludzi z pasją
data

"AKCJA WYSTAWKA"
09.03.2018

Urząd Gminy w Czarnym Borze wraz z firmą ALBA Dolny Śląsk Sp. z o.o. w Wałbrzychu organizują w dniach: 19.03.2018 r. - 27.03.2018 r.  na terenie gminy Czarny Bór zbiórkę odpadów wielkogabarytowych (tj.: zużytych mebli, dywanów) oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, wg następującego harmonogramu:

 

 

 

- 19.03.2018 r. – Borówno, na parkingu przy sklepie, Borówno 78,

- 19.03.2018r. – Czarny Bór, za budynkiem przedszkola w Czarnym   Borze, ul. Skalników 5a,

- 21.03.2018 r. – Czarny Bór, na skrzyżowaniu ul. Polnej i Świerkowej,

- 21.03.2018 r. – Czarny Bór, na ul. Parkowej, przy Zakładzie Lecznictwa Odwykowego,

- 25.03.2018 r. – Grzędy, przy przystanku autobusowym (naprzeciwko budynku Grzędy 19),

- 25.03.2018 r. – Grzędy Górne, przy sklepie, Grzędy Górne 12,

- 27.03.2018 r. – Jaczków, przy sklepie, Jaczków 26,

- 27.03.2018 r. – Witków, przy budynku szkoły (Witków 89),

- 27.03.2018 r. – Witków, przy budynku GOK (Witków 13).

Odpady należy umieszczać w kontenerach w wyznaczonych wyżej miejscach.

 

UWAGA:

  1. Opony ciężarowe oraz części samochodowe, styropian, papa, eternit oraz inne odpady budowlane, niekompletny sprzęt elektryczny i elektroniczny nie będą odbierane

2. Odpady wystawione po ww. terminach nie będą odebrane

« powrót