Czarny Bór
- gmina ludzi z pasją
data

Dzień Sołtysa
12.03.2018

Już tradycją jest, że co roku z okazji Dnia Sołtysa, który przypada 11 marca, Wójt Gminy Czarny Bór zaprasza Sołtysów, a także Rady Sołeckie i Radnych Gminy.Tegoroczne obchody odbyły się 9 marca, w piątkowe popołudnie, w Centrum Biblioteczno - Kulturalnym w Czarnym Borze.

 

Spotkanie wójt rozpoczął od podziękowań dla Pana Eugeniusza Chudziaka, który ze względów osobistych zmuszony był zrezygnować z funkcji Sołtysa Sołectwa Grzędy Górne. Jego następczynią jest Pani Dorota Kaziuk. Kolejne życzenia i uznania otrzymali Sołtysi oraz członkowie Rad Sołeckich miejscowości wchodzących w skład gminy Czarny Bór: Grzędy, Jaczków, Witków, Czarny Bór i Borówno. Wszyscy otrzymali skromne upominki jako wyraz wdzięczności za wkład pracy, zaangażowanie i aktywną postawę na rzecz wspólnoty lokalnej.

            W radosnej atmosferze, przy kawie, herbacie oraz poczęstunku Adam Górecki przedstawił prezentację. Dotyczyła ona zrealizowanych funduszy sołeckich w roku 2017, a także planowanych na rok 2018. Spotkanie było świetną okazją do wspólnych rozmów na temat bieżących inwestycji prowadzonych w Gminie Czarny Bór. Każdy z obecnych mógł wyrazić swoje opinie, a także otrzymać odpowiedzi na pytania.

            Sołtys to człowiek będący w służbie swojego sołectwa i jego mieszkańców. Otwarty na sprawy ludzkie. Nieustannie pracujący nad poprawą życia na wsi.

Z tego miejsca składam serdeczne podziękowania i słowa uznania naszym Sołtysom za ciężką pracę na rzecz lokalnej społeczności. Życzę wszelkiej pomyślności, sukcesów w życiu zawodowym i osobistym, dużo zdrowia i satysfakcji z wykonywanej pracy.

 

Z wyrazami szacunku

Wójt Gminy Czarny Bór

Adam Górecki

 

« powrót