Czarny Bór
- gmina ludzi z pasją
data

Informacja o konsultacjach społecznych na terenie Gminy Czarny Bór
08.05.2018

W dniu 9 marca 2018 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016,  poz. 487 ze zm. ), w związku z tym Rada Gminy Czarny Bór musi podjąć w terminie sześciu miesięcy od wejścia w życie ustawy, nowe uchwały określające maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Czarny Bór z podziałem na poszczególne kategorie alkoholu oraz określić zasady usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

W związku z powyższym od dnia 15.05.2018 r. do  30.05.2018 r. na terenie Gminy będą trwały konsultacje społeczne w tej sprawie. Osoby zainteresowane wyrażeniem opinii proszone są o wypełnienie ankiety znajdującej się w wersji elektronicznej na stronie http://www.czarny-bor.pl/, lub też w wersji papierowej dostępnej u sołtysów w poszczególnych sołectwach. Wypełnione ankiety można bezpośrednio składać w Urzędzie Gminy Czarny Bór, przy ul. Głównej 18, w pok. Nr 3  lub też wrzucić do urny wystawionej , od dnia 15.05.2018 r. w Bibliotece +  Centrum Kultury w Czarnym Borze.

W najbliższym czasie rozpoczną się również spotkania w poszczególnych sołectwach z mieszkańcami . Opinie sołectw są niezbędne do podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu oraz poza miejscem sprzedaży oraz wprowadzenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych na terenie gminy Czarny Bór.

 

Załączniki:

1. Ankieta

« powrót