Czarny Bór
- gmina ludzi z pasją
data

Masz pomysł dla swojego sołectwa - zgłoś go już dziś
10.08.2018

Fundusz Sołecki to środki wydzielone z budżetu gminy przez Radę Gminy na każde sołectwo pozwalające na realizację tych inwestycji, które wskażą mieszkańcy. Inwestycja finansowana z Funduszu Sołeckiego musi spełniać określone wymagania formalne: zadanie własne gminy (zgodnie z art. 7 ustawy z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym), służy poprawie warunków życia mieszkańców, jest zgodna ze strategią rozwoju gminy (do wglądu na stronie www.bip.czarny-bor.pl w zakładce Strategia Rozwoju). Wnioskowane zadanie musi być zgłoszone na stosownym formularzu do pobrania do końca sierpnia 2018 r.

« powrót