Czarny Bór
- gmina ludzi z pasją
data

Dożywianie 2018/2019
27.08.2018

Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnym Borze informuje o możliwości ubiegania się o pomoc w formie dożywiania dla dzieci uczących się na rok szkolny 2018/2019.
Osoby zainteresowane tą formą pomocy prosimy o składanie wniosków wraz z kompletem dokumentów potwierdzających dochód wszystkich członków rodziny za miesiąc poprzedzający datę złożenia wniosku. Pomoc adresowana jest do rodzin, w których dochód na jednego członka rodziny nie przekracza kwoty 771,00 zł. Dokumenty należy składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej Czarnym Borze od dnia 3 września 2018r. w godzinach urzędowania tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 do 15.00

Do wniosku należy dołączyć:

1.Osoby pracujące: zaświadczenie o zarobkach za miesiąc poprzedzający datę złożenia wniosku (wynagrodzenie netto);
2.Renciści/emeryci: aktualna decyzja lub odcinek renty/emerytury za miesiąc poprzedzający datę złożenia wniosku;
3.Osoby bezrobotne: aktualne zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy;
4.Rolnicy: nakaz płatniczy z wyszczególnionymi hektarami przeliczeniowymi;
5.Ksero decyzji o pobieranych świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym, dodatku mieszkaniowym i energetycznym.

 

« powrót