Czarny Bór
- gmina ludzi z pasją
data

Inauguracja roku szkolnego 2018/2019
05.09.2018

Po ponad dwumiesięcznej przerwie dzieci i młodzież z gminy Czarny Bór powrócili do szkół i przedszkoli rozpoczynając nowy rok edukacji 2018/2019. Uroczystości odbyły się kolejno w szkole filialnej w Witkowie, a następnie w Gminnym Zespole Szkolno-Przedszkolnym przy ul. Sportowej i przedszkolu przy ul. Skalników w Czarnym Borze. Młodym ludziom, szczególnie tym, którzy rozpoczynają swoją przygodę z edukacją towarzyszyli rodzice i opiekunowie. Serdeczne życzenia kieruję do uczniów, abyście przez najbliższe 10 miesięcy trwali w ciągłym rozwoju, a zdobywanie wiedzy przynosiło Wam radość i satysfakcje – mówił Adam Górecki, wójt gminy. Inauguracja roku szkolnego była także okazją do podsumowań – Jubileusz 35-lecia pracy obchodziła Anna Dziewit – dyrektor placówki. Dziękuję za zaangażowanie i ogrom wysiłku wkładany w ciągłe doposażanie placówki i dbanie o jej dobry wizerunek. To powoduje, że jest jedną z najlepszych w regionie. Życzę siły i wytrwałości w realizacji dalszej edukacyjnej misji - dziękował Adam Górecki.

« powrót