Czarny Bór
- gmina ludzi z pasją
data
Ostatnie Aktualności


30.11.2017 „WESELE GÓRALSKIE” W CENTRUM KULTURY

W niedzielne popołudnie w Bibliotece+Centrum Kultury Kapela Góralska „Janicki” zaprosiła mieszkańców gminy na barwne widowisko przedstawiające wesele góralskie. Sala wypełniona była po brzegi. Jarosław Janik – lider kapeli rozpoczął przedstawienie od przybliżenia zebranym tradycji, jakimi rządzi się wesele góralskie. Następnie rozpoczęło się przedstawienie, które ciekawie i barwnie okraszone śpiewem i muzyką przedstawiło opowiedziane wcześniej tradycje. Wielką owacją  i oklaskami na stojąco widownia podziękowała Kapeli „Janicki” za widowisko. Co więcej, każdy mógł skosztować specjałów góralskich, takich jak chleb ze smalcem czy kołacz z serem. Realizacja projektu była możliwa dzięki współfinansowaniu ze środków „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Granica”.

Kto nie był w ubiegłą niedzielę w Centrum Kultury, a chciałby obejrzeć przedstawienie, ma do tego okazję 2 grudnia 2017r. o godz. 14:00 w Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze.

Czytaj więcej >27.11.2017 TURNIEJ CZARNY BÓR OPEN W ZAPASACH KOBIET - ZAPRASZAMY

W dniach 2-3 grudnia 2017r. zapraszamy na halę widowiskowo sportową przy ul. Sportowej 44 w Czarnym Borze na zawody w zapasach kobiet w ramach 12. Międzynarodowego Turnieju Czarny Bór Open i Pucharu Polski Seniorek i Kadetek.

Program imprezy:

- sobota 02.12.2017r

09:00-09:30 uroczyste otwarcie

09:30-18:00 walki

-niedziela 03.12.2017

09:00-12:00 walki finałowe o I miejsca oraz wręczenie medali.

Czytaj więcej >24.11.2017 PIERWSZE POMPY CIEPŁA W OBIEKCIE GMINNYM

Umowa na kolejną z czterech termomodernizacji w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Czarny Bór” została podpisana w dniu dzisiejszym w urzędzie gminy.  Umowa dotyczy termomodernizacji budynku GOK w Witkowie, a zakres robót obejmuje docieplenie ścian zewnętrznych i stropów (wraz z wykonaniem elewacji, której kolor został ustalony i wybrany po konsultacji z sołtysem, radą sołecką oraz radnymi gminy), wymianę drzwi i okien, modernizację instalacji cieplnej wody użytkowej oraz wymianę źródeł ciepła na pompę ciepła z odwiertami gruntowymi wraz z budową instalacji c.w.u., a także montaż paneli fotowoltaicznych. Wartość umowy to 1 284 098,27 zł brutto. Przypomnijmy, że na realizację tego zadania oraz termomodernizację budynków szkolnych przy ul. Sportowej 44, przedszkola w Czarnym Borze i budynku przy ul. Kamiennogórskiej 22 gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 5.110.153,07 zł, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach ZIT RPO WD 2014-2010 i jest to najwyższe dofinansowanie dla projektu złożonego w konkursowym naborze wniosków. Wykonawcą prac będzie firma Vatra S.A. z siedzibą w Zabierzowie, a zakończenie prac przy budynku ośrodka kultury w Witkowie planowane jest na maj 2018r.

Obecnie trwa przygotowywanie procedury przetargowej na wykonawców termomodernizacji budynków przedszkola oraz budynku przy ul. Kamiennogórskiej 22.

Czytaj więcej >21.11.2017 SPEŁNIAMY MARZENIA

Wprowadzona w 2016r. przez wójta gminy nowa forma finansowania jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie gminy Czarny Bór przynosi zamierzone efekty. W ostatnich dniach o nowy wóz bojowy wzbogaciła się jednostka OSP w Borównie. Koszt zakupu samochodu marki MAN wyniósł 306 885 zł, z czego ponad 80% tej kwoty - 250 000 zł - to dotacja celowa z Gminy Czarny Bór,  40 000 zł to dofinansowanie Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu, 10 000 zł Nadleśnictwa Wałbrzych, a 6 885 zł pochodzi ze zbiórki przeprowadzonej przez druhów z Borówna wśród mieszkańców tej miejscowości. Zakupiony samochód zastąpi stary, 41-letni wysłużony wóz bojowy. W zeszłym roku jednostka z Borówna z dotacji otrzymanej z gminy zakupiła profesjonalny sprzęt do wyposażenia wozu bojowego oraz odzież ochronną i wyjściową.

Czytaj więcej >21.11.2017 URODZINY I JUBILEUSZE MAŁŻENSKIE

Ponad pół wieku wspólnego życia świętuje w tym roku sześć par małżeńskich z gminy Czarny Bór, a 28 osób urodziny powyżej 90. roku życia. Z tej okazji w piątek w Bibliotece+Centrum Kultury w Czarnym Borze zorganizowana została uroczystość. Pary małżeńskie w obecności Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Boguszowie Gorcach pani Teresy Kropielnickiej odnowiły przysięgę małżeńską, a wójt Adam Górecki wręczył nadane przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę srebrne medale za długoletnie pożycie małżeńskie. W uroczystości udział wzięli również przewodnicząca Rady Gminy pani Sylwestra Wawrzyniak oraz radni gminy, kierownik OPS pani Edyta Śpiewak, wicedyrektor GZSzP pani Krystyna Koralewska, ks. kan. Paweł Oskwarek oraz najbliżsi jubilatów. 

Czytaj więcej >21.11.2017 Zapraszamy na "Wesele Góralskie"

 

Czytaj więcej >20.11.2017 Życzenia z okazji dnia pracownika socjalnego

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego pragnę złożyć Pani Kierownik oraz wszystkim pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnym Borze najserdeczniejsze podziękowania za udzielanie pomocy skierowanej do wszystkich osób potrzebujących oraz ogromny trud włożony w wykonywaną przez Państwa pracę.

 Pełniona przez Was służba wymaga zarówno wysokich kwalifikacji i umiejętności jak również ogromnej wrażliwości i zrozumienia dla ludzkiej słabości. To dzięki Waszej specjalistycznej wiedzy, umiejętnościom i zaangażowaniu, osoby i rodziny korzystające  z różnych form pomocy  znajdują w sobie siłę i energię, która pozwala im pokonywać życiowe trudności.

Życzę, aby to co jest wpisane w zawód pracownika socjalnego, czyli niesienie pomocy drugiemu człowiekowi, przynosiło Wam radość i satysfakcję, a także abyście Państwo   z entuzjazmem podejmowali nowe wyzwania zawodowe.

                                                                                                                Wójt Gminy Czarny Bór

                                                                                                                           Adam Górecki

Czytaj więcej >20.11.2017 Ogłoszenie o naborze

Wójt Gminy Czarny Bór ogłasza nabór na stanowisko ds. drogowych i komunalnych w Urzędzie Gminy Czarny Bór.

Szczegółowe informacje na temat przebiegu procesu rekrutacji oraz wykaz niezbędnych dokumentów rekrutacyjnych do pobrania na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czarny Bór.

Czytaj więcej >20.11.2017 ZAPRASZAMY NA BIESIADĘ

 

Czytaj więcej >17.11.2017 NABÓR OCHOTNIKÓW DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ

Obecnie prowadzony jest nabór ochotników na I turnus służby przygotowawczej kształconych na potrzeby korpusu szeregowych w 2018 r. Szkolenie rozpocznie się już 8 stycznia i potrwa do 27 kwietnia 2018 r.

W listopadzie br. w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Kłodzku komisja rekrutacyjna przeprowadzać będzie rozmowy kwalifikacyjne w postępowaniu rekrutacyjnym do służby przygotowawczej.

Jeżeli nie odbywałeś wcześniej służby wojskowej, masz co najmniej 18 lat, przynajmniej wykształcenie gimnazjalne, obywatelstwo polskie, nie byłeś karany i posiadasz odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej, nie czekaj do sierpnia już dziś weź ze sobą dokumenty potwierdzające Twoje wykształcenie i inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, uprawnienia oraz umiejętności (np.: prawo jazdy, zaświadczenia o ukończonych kursach, legitymacje członkowskie, itp.) i zgłoś się do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kłodzku, ul. Walecznych 61, tel. 261-647-430.

Czytaj więcej >