Czarny Bór
- gmina ludzi z pasją
data
Ostatnie Aktualności


04.05.2018 Życzenia z okazji "Dnia Strażaka"

Z okazji „Dnia Strażaka” pragnę złożyć wszystkim Druhnom i Druhom z Gminy Czarny Bór słowa podziękowania za ofiarność i trud ponoszony w wypełnianiu swoich obowiązków, za poświęcenie w ochronie życia, zdrowia i mienia ludzkiego. Życzę Wam bezpiecznej służby, zawsze szczęśliwych powrotów z akcji, a także zdrowia, szczęścia oraz wszelkiej  pomyślności w życiu osobistym. Niech podejmowane działania i służba drugiemu człowiekowi będą zawsze źródłem osobistej satysfakcji i społecznego uznania.                                       

                                                                                                                     Wójt Gminy Czarny Bór

                                                                                                                                Adam Górecki

Czytaj więcej >04.05.2018 III Górski Półmaraton z Flagą na Trójgarbie

Już po raz trzeci, 2 maja nad zalewem w Starych Bogaczowicach, odbył się „Górski Półmaraton z Flagą na Trójgarbie”. Impreza organizowana jest wspólnie przez gminy Czarny Bór i Stare Bogaczowice. Ma ona na celu popularyzację biegów górskich jako formy rekreacji ruchowej, upowszechnienie zdrowego trybu życia i aktywnego spędzania czasu oraz zachęcenie do uprawiania sportu.

Bieg cieszy się coraz większą popularnością. W zeszłym roku wystartowało ponad 160 biegaczy, natomiast w tegorocznej edycji ponad 200. Wśród uczestników były osoby spoza naszego powiatu: z Wrocławia, Karpacza, Szklarskiej Poręby, Świdnicy, Zebrzydowa, Polanicy – Zdroju, Strzegomia, Marciszowa, Bożkowa, Brzegu Dolnego, Opola, Legnicy, Rogowa Sobóckiego, Warszawy, Gdyni, Gdańska, Bydgoszczy.

Czytaj więcej >02.05.2018 APELE Z OKAZJI UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA OKAZJĄ DO PODZIĘKOWAŃ

 30 kwietnia w Gminnym Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Czarnym Borze odbywały się uroczyste apele poświęcone Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Korzystając z okazji, na zakończenie Pani Dyrektor Anna Dziewit wraz z Panem Wójtem Adamem Góreckim wręczyli upominki dla uczniów w związku z ich ostatnimi osiągnięciami.  

Czytaj więcej >30.04.2018 Święta Majowe

Początek maja to tradycyjnie okres uroczystości upamiętniających najważniejsze wydarzenia i symbole, które zapisały się w historii polskiej państwowości. Warto pielęgnować tradycje narodowe i eksponować publicznie symbole naszego państwa, dlatego pamiętajmy, aby wywiesić flagi w majowe święta.

1 maja – Święto Pracy

Międzynarodowe Święto Pracy to święto obchodzone corocznie 1 maja dla upamiętnienia i uznania osiągnięć klasy robotniczej. W Polsce dzień ten jest świętem państwowym ustawowo wolnym od pracy. Święto zostało ustanowione w 1889 r. Miało ono upamiętniać masakrę robotników, do której doszło w 1886 r. w Chicago podczas demonstracji przeciw złym warunkom pracy, a w szczególności przeciw zbyt długiemu czasowi pracy. 1 maja we wszystkich polskich regionach odbywają się obchody z okazji wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.

2 maja – Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

Celem święta jest popularyzowanie wiedzy o polskiej tożsamości oraz symbolach narodowych. Dzień Flagi został ustanowiony przez Sejm 20 lutego 2004 roku ustawą o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawa określa, że barwami Rzeczypospolitej Polskiej są kolory biały i czerwony.

Czytaj więcej >30.04.2018 Obchody Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

W dniu dzisiejszym w Gminnym Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Czarnym Borze odbyły się uroczyste apele poświęcone Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Konstytucja została uchwalona przez Sejm Czteroletni w roku 1791 – pierwsza spisana ustawa zasadnicza w Europie – była próbą reformy ustroju Rzeczypospolitej po jej pierwszym rozbiorze. Zapewniała prawa polityczne szlachcie i mieszczanom, brała pod opiekę chłopów. Znosiła liberum veto i wolną elekcję. Wprowadzała podział władzy na ustawodawczą, sądowniczą i wykonawczą, tę ostatnią składając w ręce króla i tzw. Straży Praw, zwiększała też liczebność armii. Od chwili uchwalenia Konstytucja stała się symbolem dążeń do odzyskania niepodległości i suwerenności Rzeczypospolitej, niezależnie od przeszkód wewnętrznych i zagrożeń zewnętrznych.

Czytaj więcej >27.04.2018 WYMIEŃ PIEC I SKORZYSTAJ Z DOFINANSOWANIA

Wójt Gminy Czarny Bór ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie wymiany pieca starego typu, na nowe przyjazne środowisku źródło ciepła.

Dofinansowaniu podlega wymiana pieca na paliwa stałe na jedno z wymienionych ekologicznych źródeł ciepła:

1) kotły gazowe;

2) kotły na olej lekki opałowy;

3) piece zasilane prądem elektrycznym;

4) kotły na paliwa stałe (co najmniej 5 klasa wg PN-EN 303-5:2012);

5) kotły na biomasę (co najmniej 5 klasa wg PN-EN 303-5:2012) o wilgotności biomasy poniżej 20%;

6) włączenie do sieci cieplnych;

7) OZE - pompy ciepła, kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne, przydomowe elektrownie wiatrowe - służące zasileniu źródła.

Czytaj więcej >26.04.2018 Europejski Dzień Śniadania

W środowe, słoneczne przedpołudnie uczniowie Szkoły Podstawowej w Witkowie wraz ze swoimi opiekunami świętowali Europejski Dzień Śniadania.

Razem z wychowawcami przygotowali piękne, kolorowe i smaczne sałatki warzywne i owocowe, kanapki z warzywami, owoce, jajka, które zostały ułożone na ładnie przyozdobionych stołach.

Jury w składzie: Adam Górecki – Wójt Gminy Czarny Bór, Anna Dziewit – Dyrektor Gminnego Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Czarnym Borze, Renata Chruszcz – Dyrektor Biblioteki + Centrum Kultury, Krystyna Stawiarska – Wiceprzewodnicząca Rady Gminy oraz Stanisław Pogwizd – Radny Gminy, skosztowali sporządzone dania i jednogłośnie stwierdzili, że wszystkie potrawy są bardzo smaczne i zasługują na wyróżnienie. Za trud włożony w ich przygotowanie wszyscy otrzymali słodkości w postaci lodów.

W radosnej atmosferze, z uśmiechami na twarzy i słodkim akcentem zakończono wspólne świętowanie.

Pamiętajmy, że śniadanie jest najważniejszym posiłkiem dnia, ponieważ daje energię do pracy przez cały dzień.

Czytaj więcej >25.04.2018 Sukces połączonych sił

Dwa wiodące kluby z naszej gminy – UKN „Melafir” i „Heros” – połączyły swoje siły i wygrały projekt, który będzie łączył pokolenia.

W tegorocznej, już III edycji Dolnośląskiego budżetu obywatelskiego, nasze kluby otrzymały aż 529 głosów oraz dofinansowanie na  kwotę 20 000 zł.

Projekt nr 35 o nazwie „Łączy nas sport – czarnoborski weekend z zapasami i biathlonem” to projekt, w ramach którego zorganizowane zostaną dwa turnieje – jeden w dyscyplinie biathlon letni, a drugi w zapasach, które odbędą się w Czarnym Borze.

Projekt promuje zdrowy i aktywny tryb życia oraz upowszechnia oba sporty na Dolnym Śląsku. Termin przeprowadzenia imprez to wrzesień 2018 roku.

Gratulujemy zwycięzcom, a głosującym dziękujemy za oddane głosy.

 

Czytaj więcej >25.04.2018 Przedszkole do remontu

W dniu wczorajszym, tj. 24.04.2018 r., w urzędzie gminy,  podpisana została umowa na termomodernizację w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Czarny Bór”. Umowa dotyczy termomodernizacji budynku Przedszkola  przy ul. Skalników 5a w Czarnym Borze. 

Zakres prac obejmuje ocieplenie ścian zewnętrznych oraz stropodachu      i stropu, ocieplenie ścian zewnętrznych w gruncie, remont pokrycia dachowego,  wymianę obróbek,  rynien, parapetów i rur spustowych,  częściowa wymiana stolarki okiennej, wymiana  stolarki drzwiowej, wymiana źródła ciepła na kocioł gazowy kondensacyjny, wymiana instalacji c.o.

Wartość umowy to 1 150 000,00 zł brutto. Wykonawcą tego zadania będą Usługi  Remontowo – Budowlane Mateusz Kapuła. Zakończenie prac planowane jest na sierpień 2018 r.

Czytaj więcej >20.04.2018 Kolejne pieniądze dla Gminy Czarny Bór

19 kwietnia w Komendzie Wojewódzkiej Państwowe Straży Pożarnej we Wrocławiu podpisana została umowa pomiędzy Gminą Czarny Bór, reprezentowaną przez Wójta Gminy Adama Góreckiego i Skarbnika Pawła Twardowskiego, a Ministrem Sprawiedliwości. Nasza gmina otrzymała kwotę 29 353,50 zł na zakup sprzętu ratowniczo – medycznego, który zostanie przekazany Ochotniczym Strażom Pożarnym. Wśród zakupionego sprzętu będą defibrylatory, torba ratownicza oraz deska ortopedyczna ze stabilizatorem i pasami.

Jest to kolejne działanie Wójta Gminy w celu poprawy bezpieczeństwa Naszych mieszkańców. Doposażenie Naszych Jednostek OSP w specjalistyczny sprzęt przyczynia się do rozszerzenia udzielanej pomocy przez Naszych druhów.

Czytaj więcej >