Czarny Bór
- gmina ludzi z pasją
data
Ostatnie Aktualności


05.09.2017 Regionalny System Ostrzegania

Na terenie województwa dolnośląskiego funkcjonuje Regionalny System Ostrzegania (RSO), który umożliwia powiadamianie Mieszkańców o lokalnych zagrożeniach. System dostępny jest zarówno na stronie internetowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, naziemnej telewizji cyfrowej z wykorzystaniem napisów DVB, a także w aplikacji na urządzenia mobilne. Bezpłatna aplikacja na urządzenia mobilne Regionalnego Systemu Ostrzegania (RSO) to rozbudowany, a jednocześnie prosty w obsłudze, intuicyjny program, który ma na celu informowanie społeczeństwa o zagrożeniach, a także edukowanie mieszkańców poprzez dostęp do poradników postępowania w sytuacjach kryzysowych. RSO jest aplikacją obsługiwaną przez najpopularniejsze systemy operacyjne urządzeń mobilnych (Android, Apple – IOS, Windows Phone) umożliwiającą dostęp do komunikatów generowanych przez Wojewódzkie Centra Zarządzania Kryzysowego na terenie całego kraju.

Czytaj więcej >04.09.2017 Program operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnym Borze informuje o możliwości ubiegania się o pomoc w formie produktów żywnościowych w ramach programu operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Osoby zainteresowane tą formą pomocy prosimy o składanie wniosków wraz z kompletem dokumentów potwierdzających dochód wszystkich członków rodziny za miesiąc poprzedzający datę złożenia wniosku w terminie od 4 do 15 września 2017 r. (dochody za m-c sierpień 2017).

Pomoc adresowana jest do rodzin, w których dochód na jednego członka rodziny nie przekracza kwoty 1028,00 zł, a dla osoby samotnie gospodarującej 1268,00 zł.

Czytaj więcej >04.09.2017 Dożywianie 2017/2018

Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnym Borze informuje, o możliwości ubiegania się o pomoc w formie dożywiania dla dzieci uczących się na rok szkolny 2017/2018.
Osoby zainteresowane tą formą pomocy prosimy o składanie wniosków wraz z kompletem dokumentów potwierdzających dochód wszystkich członków rodziny za miesiąc poprzedzający datę złożenia wniosku. Pomoc adresowana jest do rodzin, w których dochód na jednego członka rodziny nie przekracza kwoty 771,00 zł.

Czytaj więcej >01.09.2017 Dotacja dla Kościoła w Jaczkowie

W ostatni dzień sierpnia Wójt Gminy Adam Górecki podpisał umowę z Parafią  Rzymskokatolicką p.w. Świętej Rodziny w Gostkowie, którą reprezentuje ksiądz Andrzej Wilczyński, na dofinasowanie prac remontowych w kościele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Jaczkowie. Dotacja w wysokości 35.000 zł przeznaczona jest na dofinasowanie trwających prac remontowo-budowlanych, polegających na naprawie więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia dachu wieży oraz remoncie ośmiobocznej elewacji wieży kościoła.

Czytaj więcej >01.09.2017 Nowy wykonawca usługi dowozu uczniów niepełnosprawnych

W wyniku przeprowadzonego postepowania w trybie zapytania o ocenę dla zamówień poniżej 30.000 euro, wyłoniony został nowy wykonawca, który będzie w roku szkolnym 2017/2018 świadczył usługi dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkoły specjalnej, szkoły integracyjnej i przedszkola integracyjnego w Wałbrzychu.

Czytaj więcej >01.09.2017 SPOTKANIE INFORMACYJNE PIFE W WAŁBRZYCHU

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (PIFE) w Wałbrzychu organizuje spotkanie informacyjne pt. „Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MSP – unowocześnienie / zmiana rozwiązań produkcyjnych i procesowych lub sposobu świadczenia usług stosowanych w rzemiośle”.

Jest to spotkanie poświęcone planowanemu ogłoszeniu konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, dedykowanego dolnośląskim firmom rzemieślniczym.
Spotkanie odbędzie się w Wałbrzychu, 13 września 2017 r. w Ratuszu, Pl. Magistracki 1.

Czytaj więcej >31.08.2017 KOLEJNE MIEJSCE UPIĘKSZONE

Kolejne miejsce użyteczności publicznej w naszej gminie zostało upiększone. W Grzędach zagospodarowany został teren wokół tzw. kapliczki.  Jest to ważne miejsce dla mieszkańców tej miejscowości. W ramach prac oczyszczono teren wokół kapliczki, przycięto żywopłot, ścieżka została wysypana kamieniem i otoczona bylinami. Ponadto nasadzone została barwna roślinność: hortensje bukietowe, azalie japońskie, azalie ogrodowe, różaneczniki, tawuła japońska, berberys i irga.

Czytaj więcej >30.08.2017 DOPOSAŻENIE OSP I MODERNIZACJA BOISKA W WITKOWIE

Sołectwo Witków  częściowo  zrealizowało fundusz sołecki na 2017r. Przyznane środki zostały przeznaczone na zakup niezbędnego sprzętu dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z tej miejscowości, tj. motopompy pływającej, butów strażackich, hełmów oraz na  poprawę infrastruktury sportowej na boisku sportowym tj. równanie płyty boiska, piaskowanie, dosianie trawy. Zakup sprzętu dla OSP to wydatek 15 000,00 zł, natomiast koszt prac na boisku to 8 000,00 zł. Do wykorzystania pozostała jeszcze kwota 13.687,70 zł która jest przeznaczona na zagospodarowanie terenów użyteczności publicznej i małej architektury na terenie sołectwa Witków.

Czytaj więcej >28.08.2017 NIECODZIENNI GOŚCIE W CZARNOBORSKIEJ BIBLIOTECE

Wyjątkowość i atrakcyjność czarnoborskiej biblioteki ściągnęła do Czarnego Boru przedstawicieli bibliotekarzy z całego świata. W piątek, w ramach odbywającego się we Wrocławiu w dn. 19-25 sierpnia Światowego Kongresu IFLA ok. 30 osobowa grupa uczestników kongresu odwiedziła naszą bibliotekę. Wśród uczestników tej studyjnej wizyty byli goście przybyli m.in. z Malezji, Chin, Belgii. Można powiedzieć o sporym wyróżnieniu naszej biblioteki, ponieważ jako jedyna z powiatu wałbrzyskiego ziemskiego otrzymała możliwość zaprezentowania się w ramach kongresu IFLA.

Czytaj więcej >24.08.2017 VII Festiwal Nordic Walking Ziemi Wałbrzyskiej

 

Czytaj więcej >