Czarny Bór
- gmina ludzi z pasją
data
Ostatnie Aktualności


09.01.2017 Kolejne duże inwestycje drogowe w gminie

W miniony czwartek wójt gminy Adam Górecki podpisał umowę dotyczącą przebudowy ul. XXX-lecia PRL i ul. Wesołej w Czarnym Borze (droga powiatowa nr 3367D na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką 367 oraz drogą gminną – do skrzyżowania z drogą powiatową 3367D). Zadanie zostało rozłożone na dwa lata. Całkowita kwota inwestycji po przetargu wyniesie 4 189 000 brutto, a sfinansowana zostanie w około 63 % przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w ramach PROW na lata 2014-2020. Pozostałe środki pochodzić będą z budżetu gminy Czarny Bór oraz Powiatu Wałbrzyskiego. W przetargu wyłoniono wykonawcę, którym zostało Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Jeleniej Góry.

Czytaj więcej >09.01.2017 38 Bieg Krasnali w Czarnym Borze

 

Czytaj więcej >04.01.2017 Spotkanie informacyjne w Wałbrzychu dotyczące wsparcia dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej

 

Celem spotkania jest przedstawienie informacji o możliwościach wsparcia ze środków Unii Europejskiej dla osób planujących założenie własnej firmy. Omówione będą zarówno zasady pozyskania bezzwrotnych dotacji, jak i niskooprocentowanych pożyczek.

Spotkanie odbędzie się w środę, 11 stycznia 2017 r. w godz. 10.00-13.00 w Wałbrzychu w siedzibie Ratusza Miejskiego przy Pl. Magistrackim 1 (II piętro, sala 26).

Zgłoszenie udziału w spotkaniu prosze wysyłać na adres pife.walbrzych@dolnyslask.pl lub telefonicznie pod numer 74 665 51 72 lub 173. Prosimy o zgłaszanie potrzeb osób z niepełnosprawnościami już na etapie rekrutacji.

Szczegóły na załączonym plakacie - do pobrania

 

Czytaj więcej >03.01.2017 Nabór wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach w 2017 roku

Wójt Gminy Czarny Bór ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze Gminy Czarny Bór.

Zgodnie z Uchwałą Nr VIII/41/2015 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, zmienionej Uchwałą  NR XX/108/2016 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 30 maja 2016 r., Wójt Gminy Czarny Bór ogłasza konkurs wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze Gminy Czarny Bór.

Czytaj więcej >28.12.2016 INFORMACJA

W związku z przeprowadzonym przetargiem na odbiór odpadów z terenu gminy Czarny Bór, oraz wyborem innego odbiorcy, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej SANIKOM sp. z o.o. informuje , że w dniach od 29.12. do 30.12.2016 r. (czwartek, piątek) z terenu gminy Czarny Bór zostaną zabrane pojemniki/kosze na odpady. Za niedogodności serdecznie przepraszamy.

Dziękujemy Państwu za dobrą współpracę.

Czytaj więcej >27.12.2016 Ogłoszenie o przerwie w dostawie wody

Zakład   Gospodarki   Komunalnej  i  Mieszkaniowej w Czarnym Borze zawiadamia, że w dniu 27.12.2016r. (wtorek) od godz. 9:00 do godz. 14:00 w związku z awarią na  sieci  wodociągowej  nastąpią  przerwy  w  dostarczaniu wody  dla  mieszkańców  wsi  Borówno.

Za  ewentualne  utrudnienia  przepraszamy.

Czytaj więcej >22.12.2016 Jasełka w Czarnym Borze

We wtorek sala widowiskowa w Centrum Kultury zapełniła się dziećmi z pięciu świetlic wiejskich z terenu Czarnego Boru. Jak co roku wójt gminy Adam Górecki zorganizował dla nich spotkanie Wigilijne podczas którego dzieci z Grząd przygotowały piękne jasełka. Po przedstawieniu radni (Krystyna Stawiarska, Marzena Łatka, Tomasz Kosek oraz Stanisław Pogwizd) wraz z zastępcą wójta Renatą Chruszcz wręczyli wszystkim dzieciom paczki, a każdy z wychowawców otrzymał wielką paczkę z grami planszowymi na świetlicę. Zgodnie z tradycją był też świąteczny poczęstunek i wspólne kolędowanie.

Czytaj więcej >15.12.2016 Świątecznie i edukacyjnie u Seniorów

W dniu dzisiejszym, tj. 15 grudnia, na zaproszenie wójta gminy, odbyło się spotkanie przedświąteczne z członkami dwóch Klubów Seniora: Klubu Seniora „Radość” z Witkowa oraz Stowarzyszenia „Atrakcyjni” z Czarnego Boru. W związku z licznymi, powtarzającymi się przypadkami oszustw, których ofiarami stają się osoby starsze i samotnie mieszkające, wójt Adam Górecki zaprosił przedstawicieli policji i poprosił o krótką prelekcję „Jak nie paść ofiarą oszustów”. 

Czytaj więcej >15.12.2016 Radośnie i świątecznie na warsztatach

W miniony poniedziałek w Centrum Kultury w Czarnym Borze odbyły się Przedświąteczne Warsztaty Rękodzielnicze. Wzięło w nich udział 15 seniorów, którzy z pasją wykonali przepiękne stroiki na świąteczny stół. Pomimo iż każdy uczestnik użył tych samych materiałów, to inwencja twórcza i pomysłowość spowodowały, że każda z dekoracji wyglądała inaczej. Jak co roku przy takich spotkaniach był czas na słodki poczęstunek i obejrzenie przygotowanej multiprezentacji dotyczącej nowych trendów w dekoracjach świątecznych. 

Czytaj więcej >12.12.2016 Ogłoszenie o zmianie taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Na  podstawie § 1 ust. 4  uchwały  Nr  2/XIII/2016  z  dnia  5  grudnia  2016  roku  Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji, Zakład Gospodarki Komunalnej  i  Mieszkaniowej  w  Czarnym  Borze  informuje, że  od   01.01.2017  roku  ulegają  zmianie  taryfy  za  zbiorowe  zaopatrzenie  w  wodę  i  zbiorowe  odprowadzanie  ścieków:

— stawka za 1m³ dostarczonej wody wynosić będzie - 5,78 zł (brutto),

— stawka opłaty abonamentowej za wodę według zakwalifikowania do grupy odbiorców,

 — stawka za 1m³ odebranych  ścieków wynosić będzie - 8,62 zł (brutto),

— stawka opłaty abonamentowej za ścieki według zakwalifikowania do grupy obiorców,

— stawka za przyłączenie do urządzeń wodociągowych - 128,09 zł (brutto),

— stawka za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych – 119,51 zł (brutto).

Informacje  o wszystkich  zmianach   taryf  dostępne  są  w  siedzibie  zakładu   parter, pokój  nr 1 , nr  telefonu   74 8450029/74 8450048  lub  na stronie  internetowej   WZWiK  - www.wzwik.pl

Czytaj więcej >