Czarny Bór
- gmina ludzi z pasją
data
Ostatnie Aktualności


20.06.2017 INFORMACJA dotycząca zmiany nazwy ulicy XXX-lecia PRL położonej w gminie Czarny Bór

Realizując ustawę z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, dnia 16 czerwca 2017 r. weszła w życie Uchwała Rady Gminy Czarny Bór Nr XXXIII/175/2017 z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy XXX-lecia PRL w Czarnym Borze. Obecnie ulica nosi nazwę ul. Główna.       

Adres Urzędu Gminy w Czarnym Borze:

       Urząd Gminy Czarny Bór

                                       ul. Główna 18

                                         58-379 Czarny Bór

 

Czytaj więcej >20.06.2017 Dzień otwarty w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu zaprasza wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących nowego wzoru karty do głosowania w wyborach samorządowych.

Miejsce: Delegatura KBW w Wałbrzychu, ul. Adama Pługa 12

Termin: 21 czerwca 2017 r. w godz. 9:00 - 15:00

W tym dniu będzie można również uzyskać informacje na temat sposobu głosowania, ważności oddanego głosu, praw wyborców wynikających z przepisów Kodeksu wyborczego, a także uprawnień wyborców niepełnosprawnych.

Czytaj więcej >20.06.2017 Nabór ochotników na III turnus służby przygotowawczej - WKU Kłodzko

Obecnie prowadzony jest nabór ochotników na III turnus służby przygotowawczej kształconych na potrzeby korpusu szeregowych w 2017 r. Szkolenie rozpocznie się już 5 września i potrwa do 22 grudnia 2017 r. W lipcu br. w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Kłodzku komisja rekrutacyjna przeprowadzi pierwsze rozmowy kwalifikacyjne w postępowaniu rekrutacyjnym do służby przygotowawczej.

Jeżeli nie odbywałeś wcześniej służby wojskowej, masz co najmniej 18 lat, przynajmniej wykształcenie gimnazjalne, obywatelstwo polskie, nie byłeś karany i posiadasz odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej, nie czekaj do sierpnia już dziś weź ze sobą dokumenty potwierdzające Twoje wykształcenie i inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, uprawnienia oraz umiejętności (np.: prawo jazdy, zaświadczenia o ukończonych kursach, legitymacje członkowskie, itp.) i zgłoś się do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kłodzku, ul. Walecznych 61, tel. 261-647-430.

Czytaj więcej >14.06.2017 Nie daj się wkręcić – zasady ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym

W imieniu PT KRUS w Wałbrzychu zachęcamy do lektury zasad bezpieczeństwa ustalonych przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przy użytkowaniu ciągników, maszyn i innych urządzeń oraz narzędzi rolniczych.

Do pobrania - materiał opracowany przez PT KRUS Wałbrzych

Czytaj więcej >12.06.2017 UWAGA - ZMIANA HARMONOGRAMU WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

W związku z przypadającym świętem w dniu 15 czerwca 2017 r., zostaje przesunięty odbiór odpadów komunalnych w Gminie Czarny Bór.

Odpady będą odbierane w następujące dni:

odpady z dnia 15.06. 2017 r. (czwartek) zostaną odebrane w dniu 16.06.2017 r. (piątek),

odpady z dnia 16.06.2017 r. (piątek) zostaną odebrane w  dniu 17.06.2017 r. (sobota). Prosimy o wystawienie pojemników w ww. terminach przy wejściu na posesję.

Czytaj więcej >09.06.2017 Ruszyły zapisy na Półkolonie

Czytaj więcej >09.06.2017 Nabór wniosków Kwiat Lnu

Czytaj więcej >08.06.2017 Ogłoszenie o naborze

Wójt Gminy Czarny Bór ogłasza nabór na stanowisko ds. administracyjnych i promocji gminy w Urzędzie Gminy Czarny Bór.

Szczegółowe informacje na temat przebiegu procesu rekrutacji oraz wykaz niezbędnych dokumentów rekrutacyjnych są zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czarny Bór.

Czytaj więcej >05.06.2017 Ćwiczenia RENEGADE-SAREX

Informujemy, że w dniach 6-8 czerwca 2017 r. na terenie całego kraju prowadzone będą ćwiczenia RENEGADE-SAREX, w których udział wezmą Siły Zbrojne oraz administracja publiczna. W związku z powyższym, w tych dniach na terenie gminy Czarny Bór mogą być uruchomione syreny i wyemitowane sygnały ogłoszenia i odwołania alarmu. Na emitowane sygnały alarmowe nie należy reagować praktycznie.

Czytaj więcej >05.06.2017 Ogłoszenie

 

Uprzejmie informujemy, że w Urzędzie Gminy Czarny Bór dzień 16 czerwca 2017 r. (piątek) został ustalony dniem wolnym od pracy.

W dniu wyznaczonym do odpracowania tj.  24 czerwca 2017 r. (sobota) Urząd Gminy Czarny Bór będzie czynny w  godz. od 8:00 do 15:00.

Czytaj więcej >