Czarny Bór
- gmina ludzi z pasją
data
Ostatnie Aktualności


21.10.2016 "Atrakcyjni" zadbali o integrację osiedlową

W  październikową sobotę  obok Osiedla Skalników w Czarnym Borze odbyła się impreza plenerowa, inaugurująca otwarcie nowego miejsca do rekreacji  i odpoczynku  dla mieszkańców Gminy Czarny Bór. Gospodarzami imprezy, a jednocześnie inicjatorami projektu „Gminne Miejsce Integracyjne” byli członkowie Stowarzyszenia Seniorów „Atrakcyjni”. Na uroczystość zaproszeni zostali Wójt Gminy Pan Adam Górecki, Przewodnicząca Rady Gminy Pani Sylwestra Wawrzyniak, prezes Stowarzyszenia „Granica” Pani Bożena Pełdiak oraz wszyscy mieszkańcy Gminy. Seniorzy otwierając imprezę podziękowali Panu Wójtowi, Pani Pełdiak oraz wszystkim tym, bez pomocy których nie udałoby się  stworzyć tego miejsca. 

Czytaj więcej >20.10.2016 Znikają baraki

Kolejne trzy baraki znajdujące się w bliskiej odległości od placówek kulturalno-edukacyjnych w Czarnym borze zostały rozebrane. Pierwsze usunięto w zeszłym roku a dotychczasowi mieszkańcy otrzymali mieszkania w nowo wyremontowanym budynku przy ul. XXX-lecia .  Baraki powstały w 1997 roku i miały służyć jako mieszkania tymczasowe dla powodzian. Docelowo włodarze gminy chcą całkowicie rozebrać wszystkie pozostałe obiekty ale w związku z tym, że są one zamieszkane, uwarunkowane jest to budową nowych mieszkań w gminie. 

Czytaj więcej >17.10.2016 Odsłonięcie Kapliczki św. Huberta

14 października u podnóża Trójgarbu, na skrzyżowaniu  "Siedmiu dróg" z inicjatywy Górniczego Koła Łowieckiego "Szarak" i przy współudziale Nadleśnictwa Wałbrzych wzniesiono kapliczkę dziękczynną. Uroczystość zgromadziła myśliwych, leśników i lokalne władze. W uroczystości uczestniczył również wójt gminy Czarny Bor Adam Górecki. Proboszczowie z Witkowa i Startych Bogaczowic odprawili okolicznościową mszę świętą i dokonali poświęcenia kapliczki. Zapraszamy pod Trójgarb aby osobiście móc zobaczyć tę kapliczkę i poprzez jej piękne rzeźby przypomnieć sobie o ogromnie ważnej roli leśników. 

Czytaj więcej >17.10.2016 Dzień Nauczyciela w Gminnym Zespole Szkolno Przedszkolnym

Dzień Edukacji Narodowej był w czarnoborskich placówkach obchodzony 13 października. W filii w Witkowie uczniowie klasy 5c i przedszkolaki pod kierunkiem Pani Ewy Skowrońskiej i Pani Sigrid Madziar-Kosek przygotowały dla swoich nauczycieli przedstawienie. Młodzi artyści tańcem i słowem uświetnili ten wyjątkowy dzień . Przybyli na tę uroczystość nauczyciele, emerytowani nauczyciele i pracownicy szkoły usłyszeli wiele ciepłych słów. Uczniowie docenili i podkreślili swoją  wdzięczność za codzienny trud pracy nauczyciela, jego poświęcenie, czujność i troskę o dobro wychowanków. 

Czytaj więcej >17.10.2016 Gminne Uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowe

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej 13 października br. wójt gminy Czarny Bór Adam Górecki zaprosił na spotkanie dyrektorów Gminnego Zespołu Szkolno Przedszkolnego  im. Józefa Pawlika w Czarnym Borze wraz z całą załogą.  W spotkaniu uczestniczyli również pan Waldemar Poręba, przewodniczący komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu oraz przewodniczący Związku Nauczycielstwa Polskiego oddział w Wałbrzychu pan Jerzy Kowalski.

Dzień Edukacji Narodowej stał się doskonałą okazją do podziękowania gronu pedagogicznemu, administracji oraz pracownikom technicznym za zaangażowanie w rozwój gminnej oświaty, za ich ciężką i bardzo ważną pracę nad kształtowaniem młodego pokolenia, za podnoszenie jakości pracy szkoły, współpracę z samorządem lokalnym oraz promocję szkoły i gminy.

Czytaj więcej >14.10.2016 Dzień Edukacji Narodowej

Czytaj więcej >12.10.2016 Podsumowanie Sezonu w UKN Melafir

W miniony piątek sala widowiskowa  w Karczmie Kamiennej w Czarnym Borze wypełniła się młodymi biathlonistami i ich przyjaciółmi. Powodem tego spotkania było uroczyste podsumowanie sezonu 2015/2016 organizowanego przez UKN Melafir Czarny Bór.  Prezes klubu pani Urszula Filip miała powody do dumy, bo jak się okazało z prezentacji multimedialnej jej podopieczni osiągnęli w minionym sezonie bardzo wiele sukcesów. Cieszyła organizatorów również frekwencja, bo na podsumowanie przybyło bardzo dużo gości. Obok sportowców, trenerów i rodziców zaproszenie przyjęli również przedstawiciele Urzędu Gminy z wójtem Adamem Góreckim na czele, sponsorzy, dyrektorzy szkół. 

Czytaj więcej >10.10.2016 ogłoszenie o III przetargu nieograniczonym

 

Wójt Gminy Czarny Bór ogłasza III przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Borównie .


Szczegółowe informacje na stronie BIP Urzędu Gminy Czarny Bór

Czytaj więcej >07.10.2016 Zgłaszanie uwag do programu współpracy z NGO

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (TJ: Dz. U. z 2016 r. poz. 239 ze zm.). działające na terenie gminy Czarny Bór do zgłaszania uwag, dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Czarny Bór w sprawie uchwalenia na rok 2017 programu współpracy Gminy Czarny Bór z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Szczegółowe informacje na stronie BIP Urzędu Czarny Bór 

Czytaj więcej >04.10.2016 Nowa Radna w Gminie

2 października w gminie Czarny Bór odbyły się wybory uzupełniające do Rady Gminy. Zostały one ogłoszone w związku ze śmiercią radnego Ryszarda Nowakowskiego, z okręgu nr 7. Frekwencja wyniosła 40,70% ,głosowało 116 osób, jeden głos był nieważny. Na kandydata Monikę Romanik z listy KWW „Górne Borówno” oddano 100 głosów a na kandydata Rafała Rafalskiego z komitetu KWW „Rafała Rafalskiego Razem dla Czarnego Boru” oddano 15 głosów. W związku z powyższym nowym radnym Rady Gminy w Czarnym Borze została pani Monika Romanik. Już wkrótce na najbliższej sesji Pani radna złoży ślubowanie i rozpocznie oficjalnie prace radnego na rzecz społeczności lokalnej.

Czytaj więcej >