Czarny Bór
- gmina ludzi z pasją
data
Ostatnie Aktualności


22.03.2018 Waldemar Poręba wybitnym strażakiem - sportowcem

We wtorek 20 marca w Szkole Głównej Służby Pożarniczej Sekretarz Stanu w MSWiA Jarosław Zieliński spotkał się z wybitnymi strażakami-sportowcami Państwowej Straży Pożarnej.

Na spotkanie  zaproszeni zostali strażacy ,którzy osiągnęli wybitne wyniki w zawodach rangi mistrzowskiej i ogólnopolskiej.

W spotkaniu uczestniczyło 30 strażaków-sportowców reprezentujących różne dyscypliny, m.in. sport pożarniczy, piłkę nożną, piłkę siatkową, tenis stołowy, narciarstwo biegowe czy kolarstwo.

Sekretarz Stanu w MSWiA Jarosław Zieliński wraz z komendantem głównym Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadierem Leszkiem Suskim pogratulowali strażakom sportowych osiągnięć oraz wręczyli specjalne wyróżnienia.

Serdecznie gratulujemy Panu Waldemarowi. Życzymy dalszych sukcesów.

 

Czytaj więcej >22.03.2018 Stypendia rozdane

19 marca na hali Gminnego Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Czarnym Borze odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów naukowych i sportowych uzdolnionym uczniom, a ich rodzicom listy gratulacyjne. Wójt Gminy Czarny Bór – Adam Górecki wraz z Panią Anną Dziewit – Dyrektorem Zespołu wręczyli laureatom nagrody. 42 osoby otrzymały stypendia naukowe, a sportowe 23.

Serdecznie gratulujemy stypendystom oraz ich opiekunom. Życzymy wytrwałości i dalszych sukcesów.

Czytaj więcej >22.03.2018 Gminne eliminacje Konkursu Recytatorskiego "Pegazik"

15 marca w Bibliotece + Centrum Kultury odbyły się gminne eliminacje Konkursu Recytatorskiego „Pegazik”. Uczestnicy byli podzieleni na dwie kategorie: Młodsi – klasy IV-VI oraz Starsi – klasa VII i I-II gimnazjum.

Decyzją jury I miejsce w kategorii Młodsi otrzymał Paweł Szewczyk. Utwór przez niego zaprezentowany to fragment prozy z utworu „Cierpienia sięciolatka” Zuzanny Orlińskiej. W kategorii Starsi najlepszą okazała się Hanna Romanik recytująca wiersz „Wojna płci” Ludwika Jerzego Kerna oraz fragment prozy „Lustra są złe” Renaty Derejczyk.

Laureatom gratulujemy. Kolejnym etapem jest finał wojewódzki, który odbędzie się w Kłodzkim Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w dniach 26-27 kwietnia.

Trzymamy kciuki i życzymy powodzenia!

Czytaj więcej >20.03.2018 Zapraszamy na warsztaty wielkanocne

Czytaj więcej >20.03.2018 Kościół Zwiastowania NMP w Witkowie nominowany do konkursu "Zabytek Zadbany"

„Zabytek Zadbany” jest corocznym konkursem ogłaszanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nadzór nad konkursem sprawuje Generalny Konserwator Zabytków. Jego celem jest promocja opieki nad zabytkami, upowszechnianie najlepszych wzorów właściwego utrzymania i zagospodarowania obiektów. Charakter edukacyjny konkursu polega na popularyzacji wiedzy dotyczącej właściwego postępowania z zabytkami architektury podczas ich użytkowania oraz w trakcie przeprowadzanych remontów.

Wśród tegorocznej nominacji znalazł się kościół parafialny Zwiastowania NMP w Witkowie. Laureaci i wyróżnieni w konkursie wybrani zostaną podczas uroczystej gali Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków, która odbędzie się 18 kwietnia w Zamościu.

Czytaj więcej >20.03.2018 Zapraszamy do konsultacji społecznych projektu aktualizacji dokumentu „Strategia rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2013 -2020”

Wójt Gminy Czarny Bór zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu aktualizacji dokumentu „Strategia rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2013 -2020”.
Aktualizowany i konsultowany dokument nosi nazwę „Strategia Aglomeracji Wałbrzyskiej z perspektywą do 2030”.

Przedłożony projekt  strategii odpowiada aktualnemu zasięgowi terytorialnemu Aglomeracji Wałbrzyskiej i obejmuje 22 gminy tj.: Kamienna Góra – miasto, gmina wiejska Kamienna Góra, Lubawka, Nowa Ruda – miasto, gmina wiejska Nowa Ruda, Świebodzice, Boguszów-Gorce, Szczawno-Zdrój, Czarny Bór, Głuszyca, Mieroszów, Walim, Wałbrzych, Jedlina-Zdrój, Stare Bogaczowice, miasto Świdnica, Jaworzyna Śląska, Strzegom, Żarów, Dobromierz, Marcinowice i gmina wiejska Świdnica.

Konsultacje prowadzone będą od dnia 22 marca 2018 r. do dnia 23 kwietnia 2018 r. w formie przyjmowania propozycji, uwag i opinii przekazywanych za pośrednictwem formularza elektronicznego  znajdującego się pod adresem http://strategia2030.badanie.net/.

Wypełnione w wersji elektronicznej i wydrukowane formularze dostarczyć należy osobiście bądź pocztą na adres: Urząd Gminy w Czarnym Borze, ul. Główna 18, 58-379 Czarny Bór (decyduje data wpływu).

Osobą wyznaczoną do kontaktów w sprawie konsultacji społecznych jest: Iwona Ślusarczyk, tel. 74 8450 349 wew. 28

Załączniki:

1. "Strategia rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej z perspektywą do 2030"

2. Kwestionariusz zgłaszania uwag w wersji PDF

3. Kwestionariusz zgłaszania uwag w wersji WORD

 

 

Czytaj więcej >19.03.2018 Ochrona własności przemysłowej wśród przedsiębiorców

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabór do działania 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Działanie przeznaczone jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, którzy mogą otrzymać profesjonalną pomoc rzecznika patentowego w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji zgłoszeniowej i przeprowadzeniu postępowania dotyczącego ochrony prawa własności przemysłowej (wynalazek, wzór użytkowy, wzór przemysłowy) w trybie krajowym (narodowym), regionalnym lub międzynarodowym.

Wnioski należy składać od 6 marca 2018 r.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej : www.poir.parp.gov.pl/ochrona-wlasnosci

Czytaj więcej >15.03.2018 Dodatkowy konkurs na dotacje dla przedsiębiorców

Dodatkowy konkurs na dotacje dla przedsiębiorców

Jeszcze w tym roku będzie ogłoszony nowy konkurs na wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej w MŚP. W środę, 14 marca  Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca ogłosiła zmiany w harmonogramach swoich konkursów.

Nowy konkurs dla MŚP

Jedną z najważniejszych zmian jest wprowadzenie nowego konkursu dla MŚP. W konkursie można otrzymać dotacje  na wprowadzenie  na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług, czy też dokonanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług.  Konkurs będzie ogłoszony 25 czerwca, a nabór wniosków rozpocznie miesiąc później tj. 25 lipca br. Na dofinansowanie projektów w tym konkursie zostało przeznaczonych 20,8 mln zł.  Dotacje przekazane będą w dużej mierze na wzmacnianie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez  zwiększenie zastosowania innowacyjności. Dofinansowanie może uzyskać jedynie projekt, który przyczyni się do powstania innowacji produktowej lub procesowej. Innowacja to nie zawsze wprowadzenie, „wynalezienie” czegoś nowego. Dofinansowanie można otrzymać również na ulepszenie już istniejącego produktu, usługi, procesu.

Zmiana terminu konkursu na wdrożenie wyników B+R

Drugi konkurs dla MŚP to wsparcie na wdrożenie wyników prac B+R. Chodzi o wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych, które już przedsiębiorstwo posiada. Dofinansowanie można przeznaczyć na uruchomienie masowej produkcji efektów B+R wcześniej zrealizowanego projektu badawczego. Wsparcie unijne ma pomóc w przygotowaniu i uruchomieniu bazy infrastrukturalnej Dofinasowane będą m.in. zakupy maszyn, sprzętu, oprogramowanie, dodatkowe licencje czy know-how), tak aby można było wyniki prac B+R wdrożyć do produkcji czy sprzedaży. Ten konkurs będzie ogłoszony 1 czerwca, nabór wniosków rozpocznie się 2 lipca. Na dofinansowanie projektów w tym konkursie przeznaczono ponad 54,1 mln zł.

Z nowym harmonogram konkursów na rok 2018 można zapoznać się na stronie www.dip.dolnyslask.pl

 

 

Czytaj więcej >14.03.2018 Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030

Pan Cezary Przybylski - Marszałek Województwa Dolnośląskiego - zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030. Spotkanie konsultacyjne odbędzie się 21 marca 2018 r. o godzinie 11:00 w Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia przy ul. Piotra Wysockiego 29 w Wałbrzychu.

W załączniku zaproszenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego:

Zaproszenie

Czytaj więcej >14.03.2018 8. edycja "Celuj w Igrzyska" zakończona triumfem naszych zawodników

Niedziela 11 marca upłynęła pod znakiem sztafet na Duszniki Arena. O medale mistrzostw kraju walczyli nasi biathloniści – Młodzicy i Młodzicy Młodsi. Pozostali toczyli bój o Puchar Duszniki Arena w sztafecie mieszanej.

8. edycja „Celuj w Igrzyska” zakończyła się triumfem dla naszych zawodników. Złoty medal w sprincie oraz w biegu piątkowym wywalczył Hubert Matusik. Spore emocje wywołała czołówka w biegu juniorów. Po zaciętej walce brąz wywalczył Przemysław Pancerz. W kategorii junior młodszy na miejscu drugim ulokował się Marcin Kaczanowski.

Podopieczni Jerzego Szydy w składzie: Karolina Trzaska, Paulina Wąsala, Przemysław Pancerz i Mateusz Janik, rywalizujący w sztafecie mieszanej, uplasowali się na miejscu pierwszym.

W rywalizacji najmłodszej kategorii wiekowej złoto wywalczyli: Kamil Cedzidło, Mariusz Pływaczyk oraz Hubert Matusik.

Reprezentacja młodziczek młodszych – Maja Szczepaniak, Julia Tomasiak i Dominika Leśniara – z niewielką, ale decydującą przewagą nad swoimi rywalkami, pozwoliła ulokować się im na miejscu pierwszym.

Czytaj więcej >