Czarny Bór
- gmina ludzi z pasją
data
Ostatnie Aktualności


30.04.2018 Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 09.05.2018 r.

Dnia 9 maja 2018 r. (środa) o godz. 9:00 w Urzędzie Gminy Czarny Bór, ul. Główna 18 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Tematem posiedzenia będzie:

  1. Sprawdzenie wykonania budżetu za 2017 r. oraz wydanie opinii o wykonaniu budżetu gminy za 2017r.

  2. Sporządzenie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Czarny Bór za 2017 r.

  3. Sprawy różne.

Czytaj więcej >20.04.2018 NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY - 25.04.2018 r.

Dnia 25 kwietnia 2018 r. (środa) o godz. 8:00 w Urzędzie Gminy Czarny Bór, ul. Główna 18 odbędzie się Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy.

Czytaj więcej >13.04.2018 Rozstrzygnięcie III Otwartego Konkursu Ofert

Wyniki III otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Czarny Bór w 2018 r.

Czytaj więcej >27.03.2018 Wspólne Posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy- 29.03.2018 r.

Dnia 29 marca 2018 r. (czwartek) o godz. 14:00 w Bibliotece + Centrum Kultury w Czarnym Borze, ul. Sportowa 43 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy

Czytaj więcej >22.03.2018 SESJA RADY GMINY - 29.03.2018 r.

Dnia 29 marca 2018 r. (czwartek) o godz. 15:00 w Bibliotece + Centrum Kultury w Czarnym Borze, ul. Sportowa 43 odbędzie się Sesja Rady Gminy.

Czytaj więcej >16.03.2018 III OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2018 ROKU

Wójt Gminy Czarny Bór ogłasza III otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2018 zadań publicznych gminy w obszarach: Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Do pobrania:

- ogłosznie o konkursie

- oświadczenie

- wzór oferty

Czytaj więcej >28.02.2018 NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY - 02.03.2018 r.

Dnia 2 marca 2018 r. (piątek) o godz. 8:00 w Urzędzie Gminy Czarny Bór, ul. Główna 18 odbędzie się Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy.

Czytaj więcej >23.02.2018 Informacja o nierozstrzygnięciu naboru wniosków na dotacje na prace konserwatorskie przy zabytkach

Czytaj więcej >06.02.2018 Rozstrzygnięcie II Otwartego Konkursu Ofert

Wyniki II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Czarny Bór w 2018 r.

Czytaj więcej >26.01.2018 Wspólne Posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy- 31.01.2018 r.

Dnia 31 stycznia 2018 r. (środa) o godz. 14:00 w Bibliotece + Centrum Kultury w Czarnym Borze, ul. Sportowa 43 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy

Czytaj więcej >

1 2 3
...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
7 8 9 »