Czarny Bór
- gmina ludzi z pasją
data
Ostatnie Aktualności


15.11.2017 Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 20.11.2017 r.

Dnia 20 listopada 2017 r. (poniedziałek) o godz. 9:00 w Urzędzie Gminy Czarny Bór, ul. Główna 18 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Czytaj więcej >20.10.2017 Wspólne posiedzenie Komisji Sałych Rady Gminy - 24.10.2017 r.

Dnia 24 października 2017 r. (wtorek) o godz. 14:00 w Bibliotece + Centrum Kultury w Czarnym Borze, ul. Sportowa 43 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy

Czytaj więcej >17.10.2017 SESJA RADY GMINY - 24.10.2017 r.

Dnia 24 października 2017 r. (wtorek) o godz. 15:00 w Bibliotece + Centrum Kultury w Czarnym Borze, ul. Sportowa 43 odbędzie się Sesja Rady Gminy.

Czytaj więcej >06.10.2017 NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY - 10.10.2017 r.

Dnia 10 października 2017 r. o godz. 16:00 w Urzędzie Gminy Czarny Bór, ul. Główna 18 odbędzie się Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy.

Czytaj więcej >05.10.2017 KONSULTACJE PROJEKTU UCHWAŁY RADY GMINY CZARNY BÓR

Konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Czarny Bór w sprawie uchwalenia na rok 2018 programu współpracy Gminy Czarny Bór z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj: Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.).

Czytaj więcej >05.10.2017 Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 10.10.2017 r.

Dnia 10 października 2017 r. (wtorek) o godz. 15:00 w Urzędzie Gminy Czarny Bór, ul. Główna 18 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Czytaj więcej >21.09.2017 NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY - 25.09.2017 r.

Dnia 25 września 2017 r. o godz. 7:30 w Urzędzie Gminy Czarny Bór, ul. Główna 18 odbędzie się Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy.

Czytaj więcej >03.08.2017 Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty złożonej w trybie art.19a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj: Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 ze zm.) na realizację zadania publicznego pt. Turniej piłki nożnej pod hasłem „Podsumowanie lata z piłką”

Czytaj więcej >26.07.2017 Wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy - 31.07.2017 r.

Dnia 31 lipca 2017 r. (poniedziałek) o godz. 14:00 w Bibliotece + Centrum Kultury w Czarnym Borze, ul. Sportowa 43 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy Czarny Bór

Czytaj więcej >20.07.2017 SESJA RADY GMINY-31.07.2017 r

Dnia 31 lipca 2017 r. (poniedziałek) o godz. 15:00 w Bibliotece + Centrum Kultury w Czarnym Borze, ul. Sportowa 43 odbędzie się Sesja Rady Gminy.

 

Czytaj więcej >

1 2 3
...
1
2
3
4
5
6
7
5 6 7 »