Czarny Bór
- gmina ludzi z pasją
data
Ostatnie Aktualności


03.08.2017 Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty złożonej w trybie art.19a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj: Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 ze zm.) na realizację zadania publicznego pt. Turniej piłki nożnej pod hasłem „Podsumowanie lata z piłką”

Czytaj więcej >26.07.2017 Wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy - 31.07.2017 r.

Dnia 31 lipca 2017 r. (poniedziałek) o godz. 14:00 w Bibliotece + Centrum Kultury w Czarnym Borze, ul. Sportowa 43 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy Czarny Bór

Czytaj więcej >20.07.2017 SESJA RADY GMINY-31.07.2017 r

Dnia 31 lipca 2017 r. (poniedziałek) o godz. 15:00 w Bibliotece + Centrum Kultury w Czarnym Borze, ul. Sportowa 43 odbędzie się Sesja Rady Gminy.

 

Czytaj więcej >11.07.2017 Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty złożonej w trybie art.19a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj: Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 ze zm.) na realizację zadania publicznego pt. Festyn sportu pod hasłem „Szukamy Następców Naszych Olimpijczyków”.

Czytaj więcej >10.07.2017 Rozstrzygnięcie VI otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Czarny Bór w 2017 r.

Wójt Gminy Czarny Bór ogłasza rozstrzygniecie VI otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadań publicznych gminy w obszarze: Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży.

/upload/upload/rozstrzygniecie_vi_otwartego_konkursu_ofert(1).pdf

Czytaj więcej >22.06.2017 Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, Rolnictwa i Ochrony Środowiska - 26.06.2017 r.

Dnia 26 czerwca 2017 r. (poniedziałek) o godz. 11:00 w Bibliotece + Centrum Kultury w  Czarnym Borze, ul. Sportowa 43 odbędzie się posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Czytaj więcej >21.06.2017 Posiedzenie Komisji Budżetu, Strategii Rozwoju i Promocji Gminy - 27.06.2017 r.

Dnia 27 czerwca 2017 r. (wtorek) o godz. 14:00 w Bibliotece + Centrum Kultury w Czarnym Borze, ul. Sportowa 43 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Strategii Rozwoju i Promocji Gminy

Czytaj więcej >21.06.2017 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia - 23.06.2017 r.

Dnia 23 czerwca 2017 r. (piątek) o godz. 13:00 w Bibliotece + Centrum Kultury w Czarnym Borze, ul. Sportowa 43 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia

Czytaj więcej >20.06.2017 SESJA RADY GMINY - 27.06.2017 r.

Dnia 27 czerwca 2017 r. (wtorek) o godz. 15:00 w Bibliotece + Centrum Kultury w Czarnym Borze, ul. Sportowa 43 odbędzie się Sesja Rady Gminy.

Czytaj więcej >14.06.2017 VI OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2017 ROKU

Wójt Gminy Czarny Bór ogłasza VI otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2017 zadań publicznych gminy w obszarze: Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży

Do pobrania:

- ogłoszenie o konkursie,

- wzór oferty,

- oświadczenie do oferty.

 

 

Czytaj więcej >

1 2 3
...
1
2
3
4
5
6
7
5 6 7 »