Czarny Bór
- gmina ludzi z pasją
data

Ruszył nabór wniosków na przydomowe oczyszczalnie ścieków
29.07.2019

Urząd Gminy w Czarnym Borze, informuje że istnieje możliwość uzyskania dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Beneficjentem programu będzie gmina, która wystąpi z wnioskiem o dofinansowanie w imieniu mieszkańców w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W tym celu należy przygotować dokumentację projektową wraz z kosztorysem, a także wykonać zgłoszenia zamiaru przeprowadzenia robót budowlanych w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu. Projektem zostaną objęte miejscowości: Grzędy, Grzędy Górne, Jaczków. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o składanie pisemnych deklaracji w terminie do 9 sierpnia 2019r. Więcej informacji można uzyskac telefonicznie pod nr 74 8450-139 wew. 33, e-mail: srodowisko@czarny-bor.pl lub osobiscie w Urzędzie Gminy w Czarnym Borze, pokój nr 12 II piętro.

 

Zgłoszenia zostaną zweryfikowane pod względem:

- możliwości technicznych budowy przydomowych oczyszczalni przez uprawnionego, wyłonionego przez Gminę projektanta,

- wnioskodawca nie zalega z opłatami na rzecz Gminy,

- w nieruchomości zameldowana jest minimum 1 osoba, 

Wniosek nie może być przyznany dla budynku letniskowego / sezonowego. 

Pozytywna weryfikacja będzie skutkowała koniecznością zawarcia umowy   z Gminą na przystąpienie do programu oraz deklaracją pokrycia wkładu własnego za wykonanie instalacji. 

Gmina na podstawie opracowanej dokumentacji, będzie się ubiegała o dofinansowanie w ramach PROW 2014-2020. Montaż finansowy projektu, przedstawia się następująco:
- 63,63 % kosztów kwalifikowanych - dotacja z UE,    
- pozostałe 36,37%; wkład własny mieszkańca. 

Ważne:

  1. Ostateczna kwota do zapłaty dla właściciela nieruchomości za montaż instalacji zostanie określona po przeprowadzonym przetargu. 
  2. O zakwalifikowaniu do projektu decyduje kolejność zgłoszeń. 
  3. Realizacja przedsięwzięcia uwarunkowana jest od otrzymania dofinansowania.

« powrót