Czarny Bór
- gmina ludzi z pasją
data

Powołanie komisji suszowej
13.08.2019

Na wniosek Wójta Gminy Czarny Bór, na podstawie Zarządzenia Nr 411 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 9 sierpnia 2019 r. została powołana Gminna Komisja do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem atmosferycznym  - suszą na terenie Gminy Czarny Bór w 2019 roku. Komisja została powołana w składzie: Piotr Piechocki – Przewodniczący Komisji, Urząd Gminy Czarny Bór, Jadwiga Kamińska – członek Komisji, Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu, Agnieszka Kusyk - członek Komisji, Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu, Sylwestra Wawrzyniak – członek Komisji, Dolnośląska Izba Rolnicza we Wrocławiu, Bolesław Kalisz - członek Komisji, Dolnośląska Izba Rolnicza we Wrocławiu.

 

Zadaniem Komisji będzie 1) ustalenie poprzez lustrację na miejscu zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej dotkniętych suszą, stanowiących zagrożenie dalszego funkcjonowania – na wniosek osób fizycznych i prawnych prowadzących gospodarstwa rolne i działy specjalne produkcji rolnej , składanych w Urzędzie Gminy Czarny Bór, 2) sporządzenie indywidualnych protokołów strat dla rolników poszkodowanych, 3) sporządzenie zestawienia gminnego rolników. Przewodniczący Komisji protokoły indywidulane z oszacowanych strat oraz zestawienia gminne rolników przekazuje do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

 

« powrót