Czarny Bór
- gmina ludzi z pasją
data

Gmina Czarny Bór w czołówce ogólnopolskiego rankingu
02.10.2019

Gmina Czarny Bór w czołówce ogólnopolskiego Rankingu Samorządów. Gmina w skali całego kraju zajęła wysoką - 24 pozycję w kategorii gmin wiejskich na 1548 samorządów, które poddano wnikliwiej ocenie w wymiarze m.in. inwestycyjnym, infrastrukturalnym i społecznym. Gmina Czarny Bór osiągnęła nie tylko najlepszy wynik w historii, ale także jest liderem Aglomeracji Wałbrzyskiej i jedną z najlepszych gmin wiejskich na Dolnym Śląsku. Ranking Samorządów 2019 - jeden z najbardziej prestiżowych i opiniotwórczych zestawień, prowadzony od 15 lat przez gazetę „Rzeczpospolita” 30 września br. ogłosił zwycięską listę laureatów. Cele, zasady i kryteria oceny rankingu ustalała niezależna kapituła pod przewodnictwem byłego premiera RP, prof. Jerzego Buzka. Wszystkie samorządy w Polsce zostały poddane jego ocenie, a źródłem danych były dostępne publicznie bazy GUS i Ministerstwa Finansów oraz odpowiedzi udzielone przez samorządy na pytania ankietowe. Pod uwagę brano ponad 50 wskaźników oceniających zrównoważony i trwały rozwój samorządów.

« powrót