Czarny Bór
- gmina ludzi z pasją
data

W gminie czarny bór coraz mniej azbestu
21.11.2019

Gmina Czarny Bór podejmuje działania zmierzające do systematycznego usuwania azbestu z jej terenu. W tym roku osiągnięto efekt ekologiczny poprzez unieszkodliwienie 19 658 Mg (czyli prawie 20 ton) wyrobów zawierających azbest. Zdemontowano i odebrano wyroby zawierających azbest z 13 lokalizacji, a koszt realizacji zadania wyniósł ponad 13.000,00 zł. Gmina uzyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie blisko 9.000,00 zł. Aktualnie Gmina Czarny Bór przygotowuje kolejny nabór wniosków związanych z   usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest w 2020 r. - zapewnia Adam Górecki, wójt gminy Czarny Bór.

« powrót