Czarny Bór
- gmina ludzi z pasją
data

Kolejna milionowa inwestycja oficjalnie otwarta
02.12.2019

30 listopada 2019 r. mieszkańcy Grząd i Grząd Górnych tłumnie uczestniczyli w oficjalnym otwarciu nowej świetlicy wiejskiej w Grzędach. Do ich dyspozycji   oddano budynek, na którego parterze znajdą się dwa pomieszczenia pełniące funkcję świetlicy, większe o powierzchni 105 m2 i mniejsze o powierzchni 45 m2. Pomieszczeniom świetlic towarzyszy zaplecze socjalno-sanitarne (kuchnia, sanitariaty, magazyn), pomieszczenie administracyjne oraz pomieszczenia techniczne zlokalizowane na parterze i nieużytkowym poddaszu.To kolejna milionowa inwestycja w ramach konsekwentnie realizowanej od prawie 10 lat koncepcji zwiększania dostępności oferty społeczno-kulturalnej  dla mieszkańców gminy – mówił Adam Górecki – wójt gminy Czarny Bór, który następnie przywitał przybyłych gości i skierował słowa podziękowania dla inicjatorów powstania tego obiektu, osób zaangażowanych w jego powstanie – obecnych i byłych radnych gminy oraz pracowników Urzędu Gminy odpowiedzialnych za wyposażenie placówki. Po wystąpieniach zgromadzonych gości, symbolicznego pokropienia wodą święconą dokonał proboszcz parafii w Czarnym Borze – ks. Ryszard Pita.

 

Wstęgę, oficjalnie otwierającą świetlicę, przecinali: Agnieszka Kołacz-Leszczyńska – Senator RP, Iwona Frankowska – Wicestarosta Wałbrzyski, Adam Górecki – gospodarz gminy, przedstawiciele sąsiednich gmin: Tomasz Fąka – Zastępca Wójta Gminy Stare Bogaczowice i Sebastian Drapała – Zastępca Burmistrza Boguszowa-Gorc, sołtysi Grząd Górnych – Dorota Kaziuk i Grząd – Franciszek Koczerga, Katarzyna Rolka, wykonawca obiektu – Wieńczysław Smukowski – Prezes TWS GB Sp. z o.o. i Dariusz Stefaniak – inspektor nadzoru (Inwestbud Sp. z o.o.).

Otwarcie placówki uświetnił występ Zespołu Ludowego Grzędownianki. Organizatorzy przygotowali również słodką niespodziankę – przepyszny tort oraz pamiątkowe kubeczki. Andrzejkowy wieczór był także okazją do zorganizowania zabawy tanecznej dla najmłodszych mieszkańców gminy, a w późniejszych godzinach "dla dorosłych".

Budowa świetlicy wiejskiej w Grzędach została sfinansowana ze środków własnych gminy Czarny Bór w kwocie blisko 2,0 mln złotych. Na obiekcie, w ramach działań proekologicznych, zamontowane są ogniwa fotowoltaiczne, których koszt wyniósł prawie 140.000,00 zł przy dofinansowaniu jakie Gmina otrzymała na ten cel z PROW 2014-2020 w kwocie blisko 90.000,00 zł. Aktualnie trwa wyposażanie obiektu, na które Gmina również otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego - podkreśla Adam Górecki, wójt gminy.

« powrót