Czarny Bór
- gmina ludzi z pasją
data

Zmiana firmy odbierającej odpady komunalne
27.12.2019

Sanikom Sp. z o.o. z Lubawki będzie odbiorcą odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Czarny Bór w 2020 roku. Umowa regulująca warunki odbioru odpadów została podpisana 27.12.2019 r. w Urzędzie Gminy pomiędzy Adamem Góreckim - wójtem gminy oraz przedstawicielami spółki Sanikom: Grzegorzem Szmajdzińskim - wiceprezesem i Teresą Święch - prokurentem. Wykonawca został wybrany na drodze przetargu nieograniczonego. W postępowaniu wzięły udział 3 podmioty. Sanikom Sp. z o.o. przedłożyła najkorzystniejszą ofertę. Umowa opiewa na kwotę blisko 590.000,00 zł.

« powrót