Czarny Bór
- gmina ludzi z pasją
data

Wnioski na dożywianie
09.01.2020

Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnym Borze informuje o możliwości ubiegania się o pomoc w formie produktów żywnościowych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2019. Osoby zainteresowane tą formą pomocy prosimy o składanie wniosków wraz z kompletem dokumentów potwierdzających dochód wszystkich członków rodziny za miesiąc poprzedzający datę złożenia wniosku. Pomoc jest adresowana do rodzin, w których dochód na jednego członka rodziny nie przekracza kwoty 1056 zł, a dla osoby samotnie gospodarującej 1402 zł.
Do wniosku należy dołączyć:
1. Osoby pracujące: zaświadczenie o zarobkach za miesiąc poprzedzający datę złożenia wniosku (wynagrodzenie netto);
2. Renciści/emeryci: aktualna decyzja lub odcinek renty/emerytury za miesiąc poprzedzający datę złożenia wniosku;
3. Osoby bezrobotne: aktualne zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy;
4. Rolnicy: nakaz płatniczy z wyszczególnionymi hektarami przeliczeniowymi;
5. Ksero decyzji o pobieranych świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym, dodatku mieszkaniowym i energetycznym;

Dokumenty prosimy składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnym Borze w godzinach urzędowania tj. od 7:00 do 15:00.

« powrót