Czarny Bór
- gmina ludzi z pasją
data

Żywność dla najbardziej potrzebujących mieszkańców Gminy Czarny Bór
08.05.2020

Wójt Gminy Adam Górecki dziękuje Dorocie Skibskiej - Zastępcy Wójta Gminy, pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej i Biblioteki+ Centrum Kultury za przygotowanie paczek żywnościowych z Banku Żywności oraz Wojskom Obrony Terytorialnej, które zajęły się ich dystrybucją. Żywność wraz z maseczkami ochronnymi trafi do mieszkańców gminy objętych pomocą społeczną.

« powrót