Czarny Bór
- gmina ludzi z pasją
data

Promesa na zakup wozu ratowniczo-gaśniczego odebrana
25.06.2020

24 czerwca 2020 r. w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu odbyło się uroczyste wręczenie promes na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych na 2020 rok. Gmina Czarny Bór, a dokładniej Ochotnicza Straż Pożarna otrzymała dofinansowanie na zakup średniego wozu i kształtuje się ono następująco: 1) środki finansowe Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej/Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 240.000,00 zł, 2) dotacja budżetowa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” – 270.000,00 zł, 3) środki finansowe przekazane przez zakłady ubezpieczeń – 50.00,00 zł, 4) środki własne i samorządowe – 200.000,00 zł. Gminie Czarny Bór dodatkowo na zakup wozu udało się pozyskać dofinansowanie z budżetu Powiatu Wałbrzyskiego w kwocie 40.000,00 zł. Dziękuję jeszcze raz za okazane wsparcie i zrozumienie potrzeb mieszkańców nie tylko Gminy Czarny Bór, ale także ościennych samorządów – Boguszowa – Gorc i Mieroszowa i wreszcie całego Powiatu Wałbrzyskiego. Partycypacja w kosztach zakupu wozu to modelowy przykład współpracy na płaszczyźnie samorząd – rząd -  instytucje państwowe – uważa Adam Górecki, wójt gminy.

 

W odebraniu promesy Gminę Czarny Bór reprezentowali Dorota Skibska - Zastępca Wójta Gminy Czarny Bór i Krzysztof Kaczanowski - Prezes OSP Grzędy. Natomiast promesę wręczali: Grzegorz Macko – Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego, Bogusław Szpytma – Wicewojewoda Dolnośląski, Paweł Hreniak – Poseł na Sejm RP,  Marek Kamiński - Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej i Łukasz Kasztełowicz - Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

« powrót