Czarny Bór
- gmina ludzi z pasją
data

Azbestu w Gminie Czarny Bór będzie coraz mniej
29.06.2020

Gmina Czarny Bór znalazła się na liście samorządów, które otrzymają dofinansowanie na usuwanie wyrobów zawierających azbest z jej terenu. Środki finansowe w drodze Konkursu związanego z realizacją gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na rok 2020 przydziela Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
Gmina Czarny Bór systematycznie od kilku lat wspiera mieszkańców, chcących usunąć eternit ze swoich posesji, występując do WFOŚiGW o dofinansowanie. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z 2003 roku wszelkie wyroby, które zawierają azbest muszą zniknąć do 31 grudnia 2032 roku - tłumaczy Adam Górecki, wójt gminy.

« powrót