Czarny Bór
- gmina ludzi z pasją
data

ZMARŁA PANI GRAŻYNA WOJTAS
28.07.2020

Z najgłębszym żalem zawiadamiamy o odejściu
Grażyny Wojtas
wieloletniego współpracownika, głównego księgowego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnym Borze.

Pogrzeb odbędzie się 29 lipca 2020 r. (środa) o godz. 14.00
w kościele p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Jaczkowie.

Na ręce rodziny składamy najszczersze wyrazy
współczucia.

 

                                         Adam Górecki                                                             Marzena Łatka
                                 Wójt Gminy Czarny Bór                                       Przewodnicząca Rady Gminy
                                  z pracownikami Urzędu                                                 z Radnymi Gminy

 

    Edyta Śpiewak
    Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

    z pracownikami
 

« powrót