Czarny Bór
- gmina ludzi z pasją
BIP
data

Wsparcie na budowę dróg
15.09.2020

Gmina Czarny Bór otrzymała dofinasowanie na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych, pochodzące z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem  na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych.  

Pierwsza z promes w wysokości 170.000 zł dotyczy zadania: Czarny Bór-Borówno-Witków droga dojazdowa do gruntów rolnych II etap. Jest to kolejna dotacja celowa na tę inwestycję, bowiem w czerwcu br. Gmina otrzymała pierwszą część środków wysokości 190.000 zł. Wykonawcą robót  na wskazanym odcinku będzie Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.  z siedzibą w Świdnicy. Umowę z przedstawicielami firmy podpisał w dniu 11 września Wójt Gminy Adam Górecki, a wartość prac oszacowana została na ponad 970.000 zł. W związku z planowaną inwestycją mieszkańcy musza liczyć się z utrudnieniami na drodze.

Natomiast druga promesa dotyczy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Jaczkowie i opiewa na kwotę 30.240 zł. Wykonawcą prac będzie także Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów, wartość robót wynosi ponad 90.000 zł.                                                                                                                    

« powrót