Czarny Bór
- gmina ludzi z pasją
BIP
data

Gmina Czarny Bór wysoko w ogólnopolskim rankingu
12.10.2020

Gmina  Czarny Bór zajęła 31. miejsce w Polsce i 7. Na Dolnym Śląsku na 1537 gmin wiejskich w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”. Autorzy zestawienia brali pod uwagę całość wydatków majątkowych na przestrzeni lat 2017-2019, aby jednoroczne inwestycje samorządów czy chwilowe trendy nie miały wpływu na jakość danych. W tym czasie udało się wiele gminnych kluczowych inwestycji zarówno z zakresu infrastruktury drogowej, oświaty, ekologii, sportu i turystyki. W tym czasie m.in.
- przeprowadzono termomodernizację budynków użyteczności publicznej – szkoły, przedszkola, Ośrodka Pomocy Społecznej i GOK-u w Witkowie,
- wybudowano wieżę widokową na Trójgarbie i nartrolkostradę,
- przeprowadzono remonty dróg we wszystkich sołectwach, w tym ul. Głównej w Czarnym Borze,
- wybudowano remizę strażacką w Witkowie
- wybudowano świetlicę wiejską w Grzędach
- wymienia Adam Górecki, wójt gminy. Z zestawienia wynika, że średnie wydatki inwestycyjne w gminie na mieszkańca wyniosły w latach 2017-2019 - 2111,51 zł. Więcej na www.wspolnota.org.pl

« powrót