Czarny Bór
- gmina ludzi z pasją
BIP
data

Umowa na dostawę wozu strażackiego podpisana
13.10.2020

W efekcie usilnych starań władz Gminy Czarny Bór związanych z pozyskaniem środków zewnętrznych dziś udało się podpisać umowę na zakup średniego wozu strażackiego dla OSP Grzędy. Prezes OSP Grzędy Krzysztof Kaczanowski w obecności włodarza gminy podpisał umowę na dostawę wozu z firmą Autobagi Polska Sp. z o.o. z Libertowa. Wóz ma trafić do strażaków do końca roku. Wartość średniego wozu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 wynosi 830.000,00 zł. Jednostka otrzymała dofinasowanie na zakup wozu z kilku źródeł:  1) środki finansowe z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej/Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 240.000,00 zł, 2) dotacja budżetowa z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” – 270.000,00 zł, 3) środki finansowe przekazane przez zakłady ubezpieczeń – 50.00,00 zł, 4) dotacja ze Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu – 40.000,00 zł, 5) środki własne i samorządowe – 230.000,00 zł.

« powrót