Czarny Bór
- gmina ludzi z pasją
BIP
data

Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej w Witkowie za nami
16.10.2020

15 października 2020 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Witkowie odbyło się zebranie wiejskie,  podczas którego mieszkańcy wybrali Sołtysa i Radę Sołecką. Poprzedni Sołtys i Rada Sołecka zostali odwołania z funkcji na wniosek mieszkańców podczas wrześniowego zebrania wiejskiego. W wyborach na Sołtysa zgłoszono jedną kandydaturę, która otrzymała poparcie 21 głosów. W głosowaniu wzięło udział 23 mieszkańców, ale dwa głosy okazały się nieważne.  W wyniku przeprowadzonego głosowania tajnego na sołtysa wybrano Panią Renatę Pajor-Tokarczyk. W skład Rady Sołeckiej weszły: Krystyna Stawiarska, Danuta Pogwizd, Marzena Turek i  Konrad Pajor. Gratuluję społecznego poparcia i zapraszam do współpracy na rzecz mieszkańców Witkowa. Życzę wytrwałości, w pełnieniu tej nie łatwej, ale dającej dużo satysfakcji funkcji społecznej – mówił na zebraniu Adam Górecki, wójt gminy.

« powrót