Czarny Bór
- gmina ludzi z pasją
BIP
data

Zimowe utrzymanie dróg
11.02.2021

Wszelkie informacje dotyczące stanu dróg i chodników, sposobu odśnieżania oraz zauważonych niebezpieczeństw prosimy zgłaszać do zarządców dróg:
--> Droga wojewódzka nr 367 odcinek od Czarnego Bodu do Borówna oraz chodniki: Czarny Bór przy ul. Kamiennogórskiej oraz w miejscowości Borówno /Dolnośląska Służba Dróg i Kolei - Obwód Drogowy Czadrów, tel. 74/843 11 17/
--> Drogi powiatowe: 3367D Grzędy Górne – Czarny Bór – Witków – Jaczków; 3366D Czarny Bór /skrzyżowanie ul. Główna/ - Boguszów Gorce, 3464D gr. Powiatu - Jaczków – Gostków, 3465D Jaczków – Sędzisław, 3461D  Grzędy – Krzeszów oraz chodniki: Czarny Bór ul. Parkowa oraz Główna od skrzyżowania z ul. Wałbrzyską w kierunku Grząd, Grzędy, Witków /Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu, Wydział Infrastruktury Powiatu i Ochrony Środowiska, tel. 74/84 60 667/
--> Drogi gminne i chodniki przy drogach gminnych /Urząd  Gminy Czarny Bór – tel. 74/84 50 139/

« powrót