Czarny Bór
- gmina ludzi z pasją
BIP
data

O co zapytają podczas Spisu Powszechnego?
22.03.2021

 

W tegorocznym spisie powszechnym będziemy odpowiadali na pytania dotyczące: danych osobistych, adresu zamieszkania, osób mieszkających w jednym gospodarstwie domowym, relacji rodzinnych, migracji, stanu cywilnego, wykształcenia, narodowości, religii, języka czy pracy. Dokładna liczba pytań podczas internetowego samospisu może się różnić - formularz zaprojektowany został w taki sposób, aby przejście do kolejnego pytania zależało od odpowiedzi udzielonej na pytanie poprzednie. Liczba pytań będzie więc zależała od naszych odpowiedzi. Pytania można zobaczyć tutaj.

Formularz elektroniczny wsparty jest słownikami: adresów, krajów obywatelstwa, krajów urodzenia, zamieszkania oraz przebywania, narodowości, języków, wyznań, rodzajów paliwa i źródeł energii, rodzaju obiektów zbiorowego zakwaterowania, zawodów oraz rodzajów działalności (PKD). Zawiera również dodatkowe wyjaśnienia i definicje pojęć.

Spis powszechny rozpocznie się 1 kwietnia, jednak znając pytania już teraz można się do niego przygotować.

 

« powrót