Czarny Bór
- gmina ludzi z pasją
BIP
data

Bezpłatne badania przesiewowe wykrywające raka jelita grubego
06.04.2021

Wójt Gminy Czarny Bór Adam Górecki oraz Wicemarszałkowie Województwa Dolnośląskiego Marcin Krzyżanowski i Grzegorz Macko podpisali Deklarację Współpracy w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów złośliwych dolnego odcinka przewodu pokarmowego. Oficjalne podpisanie porozumienia odbyło się w siedzibie Zakładu Lecznictwa Odwykowego w Czarnym Borze. Na mocy podpisanego dokumentu do dyspozycji mieszkańców Gminy Czarny Bór są testy do samodzielnego pobrania próbki pod kątem wykrycia krwi utajonej. Testy można odebrać w Urzędzie Gminy Czarny Bór, ul. Główna 18, a więcej informacji uzyskać pod nr tel. 74 8450-139, wew. 33. W programie badań przesiewowych raka jelita grubego będą mogły wziąć udział:
1) osoby w wieku 50 – 65 lat, niezależnie od wywiadu rodzinnego,
2) osoby w wieku 40 – 49 lat, które mają krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano raka jelita grubego,
3) osoby w wieku 25 – 49 lat, ze stwierdzoną mutacją genetyczną.

 

 

Rak jelita grubego jest drugim najczęściej występującym nowotworem wśród kobiet (po raku płuca) oraz trzecim u mężczyzn po raku prostaty i po raku płuca. Ryzyko zachorowania raka jelita grubego wzrasta z wiekiem, przy czym u mężczyzn jest około 1,5-2 razy wyższe niż u kobiet.

 

Zdecydowana większość przypadków diagnozowana jest w zaawansowanym stadium choroby, kiedy szanse na skuteczne leczenie znacznie spadają.

 

Testy są pierwszym etapem w diagnostyce raka jelita grubego. Jeśli dadzą wynik pozytywny, pacjent kierowany jest na kolejne, bardziej precyzyjne badanie – kolonoskopię. Obok darmowych testów, program gwarantuje pacjentowi kompleksową opiekę onkologiczną. W przypadku niepokojących zmian pacjent trafia na ścieżkę onkologiczną w Dolnośląskim Centrum Onkologii.

 

Program realizowany jest przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego i Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu.

« powrót