Czarny Bór
- gmina ludzi z pasją
BIP
data

Dofinansowanie Kolonii dla dzieci rolników
23.04.2021

Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników (FSUSR) ogłosił nabór wniosków pn. „Organizacja wypoczynku letniego w formie kolonii dla dzieci i młodzieży”. Uczestnikami kolonii mogą być dzieci oraz młodzież urodzone od 1 stycznia 2005 r., w przypadku których co najmniej jeden z rodziców (opiekunów prawnych) jest ubezpieczony w pełnym zakresie w KRUS albo pobiera z KRUS rentę lub emeryturę. Budżet naboru wynosi 13.000.000 zł. Ostateczny termin składania wniosków upływa 27 kwietnia 2021 r. Oferty należy składać jedynie w formie papierowej. Terminem złożenia oferty jest data wpływu do FSUSR a nie data stempla pocztowego. Więcej: https://granty.pl/20849

« powrót