Czarny Bór
- gmina ludzi z pasją
BIP
data

Dotacje dla rolnictwa - webinar
15.07.2021

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we współpracy z Parlamentarnym Zespołem ds. Rozwoju i Wsparcia Przedsiębiorstw organizuje ogólnopolski cykl szkoleń poświęconych tematyce związanej z rolnictwem. Szkolenie dla mieszkańców Dolnego Śląska odbędzie się w piątek, 16 lipca br. o godz. 11:00 na platformie Teams. Tematyka spotkania w zakładce "czytaj więcej".
 

 

 

Tematyka będzie obejmować:

1) Aktualne nabory prowadzone przez ARiMR na dofinansowania dla rolników (między innymi popularne dofinansowanie w ramach działania Modernizacja Gospodarstw Rolnych),

2) Najważniejsze uregulowania i aktualności dotyczące obrotu ziemią w ramach KOWR,

3) Programy prowadzone przez NFOŚiGW - Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb (wapnowanie); Program Agroenergia; Ogólnopolski program usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej; Program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest; Program Czyste Powietrze,

4) Działania ustawowe na rzecz osób objętych ubezpieczeniem społecznym rolników; Wdrażanie nowych rozwiązań informatycznych: Portal Ekrus, e-zgłoszenie wypadku przy pracy rolniczej, e-zaświadczenie; Rehabilitacja lecznicza rolników po przebytej chorobie COVID-19,

5) Przedstawicele Grupy Azoty będą mówić o trendach w nawożeniu (ustawodawstwo, klimat, postęp technologiczny).

6) Badanie Gleby - CBJ.

 

 

« powrót