Czarny Bór
- gmina ludzi z pasją
BIP
data

MOBILNY PUNKT INFORMACYJNY W CZARNYM BORZE
05.10.2021

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze zaprasza mieszkańców Gminy Czarny Bór do skorzystania z bezpłatnych konsultacji na temat wsparcia ze środków  Funduszy Europejskich. Z usług w ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych mogą skorzystać wszystkie podmioty oraz osoby zainteresowane tematyką wsparcia z Unii Europejskiej. Konsultacje są bezpłatne. Na miejscu udostępnione zostaną bezpłatne materiały informacyjne. Mieszkańców Gminy Czarny Bór zapraszamy na konsultacje w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego we wtorek - 26 października 2021 r.  w  godz. 10.30-13.00 w Biblioteka+ Centrum Kultury (ul.  Sportowa 43, 58-379 Czarny Bór). W związku z epidemią Covid-19 konsultacje udzielane będą z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.

 

Podczas Mobilnych Punktów Informacyjnych, mających formę indywidualnych konsultacji bezpośrednich, można uzyskać informacje o możliwościach otrzymania  dofinansowania z Funduszy Europejskich oraz o  zasadach ubiegania się o dotacje. Konsultant przedstawi aktualne  możliwości wsparcia – w tym również pożyczki i poręczenia finansowane ze środków UE przeznaczone na rozpoczęcie czy rozwój działalności gospodarczej.               

Wskaże kierunki wsparcia w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020 dla podmiotów gospodarczych, jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, organizacji pozarządowych, a także poinformuje do jakiej instytucji należy się zwrócić w przypadku ubiegania się o środki.

« powrót