Czarny Bór
- gmina ludzi z pasją
BIP
data

Nabór wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach
10.01.2022

Wójt Gminy Czarny Bór ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków dla Gminy Czarny Bór. Wniosek może złożyć podmiot, który posiada tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego. Dotacje mogą być udzielane na prace, które zostaną przeprowadzone w roku 2022. Kwota zaplanowana w budżecie Gminy Czarny Bór w roku 2022 z przeznaczaniem na dotacje na ochronę zabytków wynosi  75.000 zł. Termin skladania wniosków upływa w dniu 31 stycznia br. 

Szczegóły na stronie BIP:

https://bip.czarny-bor.pl/dokumenty/4726

 

 

 

« powrót