Czarny Bór
- gmina ludzi z pasją
BIP
data

Komputery rozdane
24.11.2022

W ramach projektu „Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, gmina Czarny Bór otrzymała wsparcie w wysokości 100.000 zł tys. zł na zakup sprzętu komputerowego.

Dzięki temu zakupiono 38 laptopów oraz 1 komputer stacjonarny wraz z akcesoriami. Wójt Gminy podpisał 39 umów darowizny w ramach realizacji tego projektu.

Uroczyste wręczenie sprzętu komputerowego miało miejsce środę 23 listopada w Gminny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czarnym Borze. Dzieciom i młodzieży, dla których przeznaczone były komputery, laptopy i tablety towarzyszyli rodzice, a samorząd reprezentowała wójt gminy Czarny Bór oraz Sekretarz Gminy „Pandemia COVID-19 pokazała wiele problemów, w tym braki i nierówności w rozwoju cyfrowym. Ujawniła deficyt sprzętu komputerowego czy utrudnienia w dostępie do Internetu co wpłynęło na realizację obowiązków szkolnych przez dzieci, przekazane komputery i laptopy maja na celu wyeliminowanie tych ograniczeń” -te słowa oraz życzenia – „Życzę wam i waszym rodzicom, aby ten sprzęt komputerowy przyczynił się do waszego rozwoju osobistego, bo to jest najważniejsze – aby pomagał wam w codziennych zajęciach w szkole”.

Przekazał podczas spotkania Wójt Gminy Czarny Bór Adam Górecki

« powrót