Czarny Bór
- gmina ludzi z pasją
BIP
data

Pomoc w postaci produktów żywnościowych
24.03.2023

Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnym Borze informuje o możliwości ubiegania się o pomoc w formie produktów żywnościowych w ramach programu operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021 Plus

Osoby zainteresowane tą formą pomocy prosimy o składanie wniosków wraz z kompletem dokumentów potwierdzających dochód wszystkich członków rodziny za miesiąc poprzedzający datę złożenia wniosku w terminie od 01 marca do 11 kwietnia 2023r.

Pomoc adresowana jest do rodzin, w których dochód na jednego członka rodziny nie przekracza kwoty 1320,00 zł. a dla osoby samotnie gospodarującej 1707,20 zł.

Do wniosku należy dołączyć:

1. Osoby pracujące: zaświadczenie o zarobkach za miesiąc poprzedzający datę złożenia wniosku (wynagrodzenie netto);

2. Renciści/emeryci: aktualna decyzja lub odcinek renty/emerytury za miesiąc poprzedzający datę złożenia wniosku.

3. Osoby bezrobotne: aktualne zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy;

4. Rolnicy: nakaz płatniczy z wyszczególnionymi hektarami przeliczeniowymi;

5. Ksero decyzji o pobieranych świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym, dodatku mieszkaniowym i energetycznym;

6. Oświadczenie o osiąganym lub nieosiąganym dochodzie.

Dokumenty prosimy składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnym Borze w godzinach urzędowania tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00

 

« powrót