Czarny Bór
- gmina ludzi z pasją
data

ZAPRASZAMY NA KONFERENCJĘ
12.07.2017

Z przyjemnością zapraszamy na spotkanie dotyczące przyznanych dotacji ze środków powierzonych Aglomeracji Wałbrzyskiej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych RPO WD 2014-2020. Wśród projektów wybranych do dofinansowania znalazł się projekt Gminy Czarny Bór oraz partnerów: Gminy Stare Bogaczowice, Gminy Szczawno Zdrój, Fundacji Edukacji Europejskiej oraz Nadleśnictwa Wałbrzych: „EKOMUZEUM WOKÓŁ TRÓJGARBU – etap II – sposób na ochronę i udostępnianie zasobów przyrodniczych masywu Trójgarbu i Chełmca”

Wybór projektów do dofinansowania został zatwierdzony w imieniu Aglomeracji Wałbrzyskiej przez jej Lidera – Prezydenta Wałbrzycha Romana Szełemeja, a następnie przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego, który pełni funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

W związku z powyższym, Lider Aglomeracji Wałbrzyskiej Pan Roman Szełemej wraz z partnerami projektu zaprasza na spotkanie poświęcone temu projektowi, które odbędzie się w dniu 13 lipca 2017 r. (czwartek) o godz. 11.00  w BIBLIOTECE + CENTRUM KULTURY W CZARNYM BORZE, UL. SPORTOWA 43, 58-379 CZARNY BÓR.

« powrót