Czarny Bór
- gmina ludzi z pasją
data

Inauguracja roku akademickiego w Uniwersytecie III Wieku
10.10.2018

Wykład na temat programu sektorowego „Bankowcy dla Edukacji” reprezentanta Związku Banków Polskich zainaugurował rozpoczęcie roku akademickiego 2018-2019 Uniwersytetu III Wieku w Czarnym Borze. Grono studentów powiększyło się o kilku nowych słuchaczy, a zajęcia odbywać się będą dwa razy w miesiącu, podobnie jak w ubiegłym roku, w Biblioteka+ Centrum Kultury. Ciągły głód wiedzy, potrzeba kontaktów międzyludzkich i nieustający rozwój to elementy, które leżą u podstaw Uniwersytetu.  Cieszy fakt, że taka formą zajęć dydaktycznych jest bardzo popularna wśród gminnych seniorów – mówi Adam Górecki, wójt gminy.

« powrót