Czarny Bór
- gmina ludzi z pasją
data

Akcja Wystawka już od 12 listopada
08.11.2018

Urząd Gminy w Czarnym Borze wraz z firmą ALBA Dolny Śląsk sp. z o.o w Wałbrzychu organizują w dniach: 12.11.2018 r. - 21.11.2018 r.  na terenie gminy Czarny Bór zbiórkę odpadów wielkogabarytowych (tj.: zużytych mebli, dywanów) oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, wg następującego harmonogramu:
- 12.11.2018r. – Borówno, na parkingu przy sklepie, Borówno 78,
- 12.11.2018r. – Czarny Bór, za budynkiem przedszkola w Czarnym   Borze, ul. Skalników 5a,
- 15.11.2018 r. – Czarny Bór, na skrzyżowaniu ul. Polnej i Świerkowej,
- 15.11.2018 r. – Czarny Bór, na ul. Parkowej, przy Zakładzie Lecznictwa Odwykowego,
- 19.11.2018 r. – Grzędy, przy przystanku autobusowym (naprzeciwko budynku Grzędy 19),
- 19.11.2018 r. – Grzędy Górne, przy sklepie, Grzędy Górne 12,
- 21.11.2018 r. – Jaczków, przy sklepie, Jaczków 26,
- 21.11.2018 r. – Witków, przy budynku szkoły (Witków 89),
- 21.11.2018 r. – Witków, przy budynku GOK (Witków 13).

Odpady należy umieszczać w kontenerach w wyznaczonych wyżej miejscach.

UWAGA:
1.Opony ciężarowe oraz części samochodowe, styropian, papa, eternit oraz inne odpady budowlane, niekompletny sprzęt elektryczny i elektroniczny nie będą odbierane
2. Odpady wystawione po w.w. terminach nie będą odebrane.

« powrót